Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi do MB Pokornej w Rudach

Dnia 20 maja br. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach.

W programie:

  1. godz. 11.00 - Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wieczorka;
  2. godz. 13-14.15 - bieg samarytański;
  3. godz. 14.30 - nabożeństwo majowe, a po nim rozdanie nagród;
  4. i….. wiele radości!!!