Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar

Dnia 28 maja br. odbędzie się Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Sanktuarium MB Piekarskiej. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 8.30. W pielgrzymce wezmą udział Biskupi Gliwiccy.