Lubliniec: 25-lecie parafii p.w. Św. Teresy Benedykty od Krzyża

Uroczystą jubileuszową Mszą Świętą, koncelebrowaną przez Ks. Abpa Damiana Zimonia oraz ordynariusza diecezji gliwickiej Ks. Bpa Jana Kopca, rozpoczęły się w niedzielę 11 grudnia obchody jubileuszu 25-lecia ustanowienia parafii i konsekracji kościoła p.w. św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu.

Na obchody jubileuszu zaproszone zostały władze powiatowe i samorządowe, księża dekanatu oraz siostry zakonne współpracujące z parafią.

Parafia w Lublińcu – Steblowie jest pierwszą na świecie parafią pod wezwaniem św. Teresy Benedykty od Krzyża, co zostało potwierdzone przez Stolicę Apostolską. Kościół konsekrowany był dnia 8 grudnia 1991 r. przez ks. biskupa Damiana Zimonia, ówczesnego ordynariusza katowickiego.

Proboszcz parafii ks. Antoni Zając podkreśla, iż przyjęcie św. Edyty Stein za patronkę było związane m.in. z pragnieniem popularyzacji tej wówczas mało jeszcze znanej świętej.

Z okazji jubileuszu wydana została obszerna monografia podsumowująca 25-letni okres  kształtowania się wspólnoty parafialnej obejmujący budowę kościoła i formowanie się w nim życia duchowego. Znajdziemy w niej zarówno kalendarium dziejów świątyni i parafii, jak i biografię jej patronki. Dopełnieniem opracowania jest ponad 400 zdjęć dokumentujących historię. Monografia jest pracą zbiorową pod redakcją proboszcza parafii ks. Antoniego Zająca. Wydana została w nakładzie 700 egzemplarzy.