Sanktuaria diecezjalne

Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach

Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach

ul. Cysterska 1
47-430 RUDY
tel. (32) 4103057
e-mail: parafia.rudy@gmail.com
http://www.rudy-parafia.pl
http://www.rudy-opactwo.pl/ 
 

Położenie

Sanktuarium znajduje się na terenie diecezji gliwickiej, w miejscowości Rudy w gminie Kuźnia Raciborska, w powiecie raciborskim. Miejsce to położone jest 25km od Gliwic, 24km od Raciborza, 14km od Rybnika i 35km od Kędzierzyna Koźla. Rudy znajdują się w odległości ok. 13 km od autostrady A4E40 (wschód-zachód) – węzeł Ostropa. Droga wojewódzka 921, która przebiega przez Rudy jest drogą dojazdową do autostrady A1E75 (północ-południe) i prowadzi do węzła Knurów oddalonego od Rud o ok. 18 km.
 

Historia

Cystersi w Rudach – 1258 - 1810.

Do Rud ojcowie cystersi przybyli z Jędrzejowa w 1258 r. Za fundatora uchodzi książę Władysław III. Rudzkie opactwo od średniowiecza było nie tylko ważnym ośrodkiem religijnym, ale także oświatowym, kulturalnym i przemysłowym. Mnisi wprowadzili nowatorskie sposoby hodowli i uprawy ziemi. Tutaj również powstało jedyne na Górnym Śląsku studium filozoficzno – teologiczne, biblioteka i skryptorium. W 1744 r. cystersi zakładają gimnazjum. Na wysokim poziomie działały tu także Szkoła Muzyczna i teatr. Cystersi stali się także protoplastami industrializacji na Górnym Śląsku. W XVIII w. działały tu: wielki piec, huta miedzi, żelaza, szkła, fabryka drutu, kuźnie. Tutaj powstaje pierwsze bractwo św. Barbary, które rozwinęło Jej kult, znany dziś na Śląsku jako jakże popularna „barbórka”.
Sekularyzacja Opactwa – własność książęca 1810-1945.

26 listopada 1810 roku na mocy edyktu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II nastąpiło rozwiązania fundacji klasztornej. Przy parafii pozostał jedynie kościół, a reszta zabudowań przeszła na własność skarbu pruskiego. Klasztor stał się własnością landgrafa Wiktora Amadeusza von Hessen-Rotenburg, przebudowany na siedzibę rodową książąt pełnił taką rolę aż do jego spalenia w 1945 roku.
Czasy po II wojnie światowej.

Dnia 26 stycznia 1945 r. stacjonująca Armia Czerwona splądrowała i podpaliła pocysterski zespół klasztorno – pałacowy oraz bogato zdobiony barokowy kościół, który to w efekcie tych działań został w znacznym stopniu zniszczony. Mimo tak strasznego pożaru Kaplica pozostała nienaruszona. Po wojnie dokonano regotyzacji rudzkiego kościoła parafialnego. Parafia rudzka została wpierw włączona w struktury diecezji wrocławskiej, od 1972 roku znalazła się w granicach diecezji opolskiej, a od 1992 – diecezji gliwickiej.
 

Kult Matki Bożej Pokornej

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem został przywieziony do Rud przez Cystersów (Fundacja w Rudach: 1258-1810) z Jędrzejowa. Tradycja podaje, że już w roku 1228 był on podarowany cystersom w Krakowie przez książąt raciborskich Władysława i Kazimierza. Obraz nieznanego autora przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na lewym ramieniu i wzorowany jest na wizerunku Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Badania ikonograficzne i stylistyczne obrazu dowiodły, iż obraz który cystersi przywieźli do Rud spłonął w jednym z pożarów. Obecny jest wierną kopia oryginału. Pochodzi z połowy XV w. z warsztatu malarza związanego z Małopolską. Rudy to jedno najstarszych miejsc kultu maryjnego na Śląsku, o czym świadczą powstające tu modlitwy. Jednak jedną z najpopularniejszych form kultu obrazu Matki Bożej w Rudach były pielgrzymki, które przybywały nie tylko z najbliższej okolicy, ale także z całego Śląska, Małopolski i Czech. Dowodem tych czasów są zachowane spisy wotów oraz powstające kopie rudzkiego wizerunku. Pomimo upadku opactwa cysterskiego (1810) kult Maryi przetrwał na Śląsku do dnia dzisiejszego. Maryja Pokorna wciąż gromadzi wokół siebie wiernych przybywających licznie przed jej rudzki wizerunek. Wśród pielgrzymów znalazł się bł. Jan Paweł II, który w obecności półmilionowej rzeszy wiernych 17 czerwca 1999 roku na gliwickim lotnisku poświęcił korony i błogosławił słynący łaskami obraz Matki Bożej Rudzkiej-Pokornej. Koronacji Jej wizerunku w rudzkim obrazie dokonał 4 czerwca 2000 r. Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Józef Kowalczyk w asyście Kardynała Franciszka Macharskiego oraz biskupów diecezji gliwickiej, opolskiej i katowickiej.Uroczyste nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej świątyni w Rudach miało miejsce 14 czerwca 2009 r. w 10 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Gliwicach i poświęcenia koron i obrazu Matki Bożej Pokornej, 780 rocznicę ofiarowania obrazu Matki Bożej cystersom przez księcia opolsko-raciborskiego oraz 750 rocznicę erygowania klasztoru cystersów w Rudach.
 

Odpusty

Główny - Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia

„Bazylikowy” ku czci Matki Bożej Pokornej – 2 niedziela czerwca

W kościele cmentarnym ku czci Św. Marii Magdaleny – 2/3 niedziela lipca
 

Dojazd

Transportem samochodowym - drogami wojewódzkimi:

nr 425 (Bierawa – Kuźnia Raciborska – Rudy)

nr 919 (Racibórz – Rudy – Sośnicowice)

nr 920 (Rudy – Rybnik)

nr  21 (Rudy – Przerycie – Knurów – Zabrze)
 

Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku

Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

42-700 Lubliniec, Lubecko, ul. Główna 42
tel. 34/356-31-47
e-mail: wnmp_lubecko@kuria.gliwice.pl
http://parafialubecko.pl/

Położenie

Sanktuarium znajduje się na terenie diecezji gliwickiej, w miejscowości Lubecko w gminie Kochanowice, w powiecie lublinieckim.
Miejsce to położone jest ok. 5.5km od Lublińca, w pobliżu drogi wojewódzkiej Lubliniec – Poznań.
 

Historia

Pierwsza historyczna wzmianka o kościele w Lubecku pochodzi już z 1342 r. W 1362 r. istniała w Lubecku parafia, Kościół parafialny zbudowano w 1679 r. W 1787 r. przystąpiono do znacznej rozbudowy świątyni, nadając jej zachowany do dziś kształt. W 1716 r. został na terenie parafii znaleziony obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jest to malowana na srebrnej blasze o wymiarach 12,5 na 7,5 cm miniatura Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
 

Kult

Ze względu na ponad 250-letnią tradycję pielgrzymowania ludności do łaskami słynącego wizerunku Maryi Panny w Lubecku, ks. biskup Ordynariusz Jan Wieczorek stanowił dekretem z 14 sierpnia 1994 roku kościół w Lubecku diecezjalnym sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej. Było to pierwsze sanktuarium Maryjne na terenie nowej Diecezji Gliwickiej.
 

Odpusty

Główny - Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia
Odpust Matki Boskiej Anielskiej – 2. sierpnia
 

Dojazd

Transportem samochodowym - drogą wojewódzką:
nr 11 (Lubliniec - Poznań)
 

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach

Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 2
tel. 32/231-44-70
e-mail: pks_gliwice@kuria.gliwice.pl
http://www.krzyz-gliwice.pl/

Położenie

Sanktuarium znajduje się na terenie diecezji gliwickiej, w centrum Gliwic, na krzyżowaniu ulic Kozielskiej i Daszyńskiego.
 

Kult

Ikonę MB Nieustającej Pomocy Zgromadzeniu Redemptorystów przekazał bł. Piusa IX w roku 1865. Oryginał ikony znajduje się w Rzymie. Kopię tej ikony redemptoryści przywieźli do Gliwic, kiedy w 1923 roku obejmowali po franciszkanach kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1951 roku odprawiono tu pierwszą w Polsce nowennę do MB Nieustającej Pomocy. Jest ona odprawiana nieustannie, aż do dnia dzisiejszego. Wierni gromadzą się na modlitwie w każdy wtorek. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, 22 czerwca 2014 roku katedrze w Gliwicach dokonał uroczystej koronacji obrazu koronami papieskimi.
 

Odpusty

Główny – Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września
Odpust Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – 27 czerwca