Przedsięwzięcia 2016/2017

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Gliwickiej zaprasza katechetów, nauczycieli i wychowawców szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do włączania się w tegoroczne przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy w ramach kalendarium 2016/2017. Wydarzenia które proponujemy w ramach duszpasterstwa oświatowego mogą pomóc w samokształceniu i samodoskonaleniu warsztatu duchowego i pedagogicznego nauczyciela.

Nauczyciel – wychowawca jest bowiem szczególnie odpowiedzialny za przyszłość młodego pokolenia. Będąc nośnikiem bezcennych wartości i doświadczenia przygotowuje młodych do dojrzałego i odpowiedzialnego życia. Stąd pragniemy również i w tym roku szkolno-katechetycznym wspierać każdego pedagoga przede wszystkim duchowo, proponując udział w niejednym diecezjalnym wydarzeniu duszpasterskim.

Przy tej okazji pragnę wszystkim pracownikom szkoły, a w szczególności dyrekcji, katechetom oraz całemu gronu pedagogicznemu złożyć najserdeczniejsze życzenia: by nowy rok szkolno-katechetyczny był dla Was błogosławiony, pomyślny, szczęśliwy, obfitujący w same dobre chwile! Życzę światła Bożego Ducha, dużo zdrowia, sił oraz samych wdzięcznych wychowanków!

Na trud ewangelizacji oraz katechizowania młodego pokolenia ks. Biskup Ordynariusz udziela czcigodnym katechetom, nauczycielom i wychowawcom swojego Apostolskiego Błogosławieństwa.
ks. Adam Spałek, Diecezjalny Wizytator Katechizacji

Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców