Dwadzieścia pięć lat doświadczeń

25 czerwca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus św. Jana Paweł II zreorganizował struktury administracyjne Kościoła w Polsce. Wśród powstałych wtedy nowych diecezji, była także Diecezja Gliwicka.
Pierwszym biskupem diecezji został dotychczasowy biskup pomocniczy z Opola Jan Wieczorek. Biskup Gerard Kusz, który również był biskupem pomocniczym w Opolu, został mianowany biskupem pomocniczym w Gliwicach.
Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach został podniesiony do rangi kościoła katedralnego nowej diecezji.
 
Z historią diecezji i okolicznościami jej utworzenia można się zapoznać tutaj: http://www.kuria.gliwice.pl/site/article?id=64&type=diocese
 
25 marca 2017 roku będziemy obchodzić dwudziesta piąta rocznicę utworzenia Diecezji Gliwickiej. Z tej okazji w katedrze gliwickiej zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Górnośląskiego arcybiskupa Wiktora Skworca. Homilię wygłosi biskup gliwicki Jan Kopiec. Rozpoczęcie Mszy św. o godzinie 10.30.
 
Zgodnie z zapowiadanymi wcześniej planami, w tym dniu zostanie również zainaugurowany I Synod Diecezji Gliwickiej. Wolą Biskupa Kopca było, aby dwadzieścia pięć lat doświadczeń, które czerpią z różnych tradycji, znalazły wydźwięk we wspólnej drodze Kościoła gliwickiego.
 
Diecezja gliwicka została utworzona z części odłączonych od diecezji opolskiej i diecezji katowickiej. Obecnie liczy ona ponad ponad 600 tys. wiernych, pracuje w niej blisko 400 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Diecezja podzielona jest na osiemnaście dekanatów i 156 parafii.