Życzenia biskupów diecezji gliwickiej

Życzenia biskupów diecezji gliwickiej na Wielkanoc 2018 r.

Rzekł Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”
(J 11, 25).

Te słowa Jezusa skierowane do Marty, po śmierci jej brata Łazarza, uświadamiają nam niezwykle ważną prawdę, że to Chrystus jest Panem życia i śmierci; to On zwycięża grzech, piekło i szatana, a swoim chwalebnym zmartwychwstaniem wyrywa nas z objęć śmierci. Zaś pytanie skierowane do Marty, o wiarę w sens działania Syna Bożego, to próba dotarcia do głębi jej serca i wydobycia wiary, która stanie się świadectwem dla innych ludzi.

Chrystus, który w Wielkanocny poranek opuszcza ciemny grób, zdaje się każdemu z nas, jak św. Marcie oznajmiać: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. Pytanie czy my tę prawdę chcemy przyjąć w swoim życiu? Wkładając wiele wysiłku w przeróżne przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, chciejmy autentycznie dostrzec prawdziwie istotne jej wydarzenia. Że Chrystus z miłości do nas, słabych i grzesznych ludzi, wydał się na mękę i śmierć, aby śmierć pokonać, a nam dać radość przebywania z Nim na wieki w Jego Królestwie.

Świętując te najważniejsze wydarzenia naszej wiary, życzymy Wam, Drodzy Diecezjanie, otwartych oczu i serc napełnionych wiarą, nadzieją i miłością, aby Zmartwychwstałego Chrystusa nie tylko rozpoznać i Nim się zadziwić, ale na Jego pytanie: „Wierzysz w to?” umieć z pełnym przekonaniem odpowiedzieć: „Tak Panie, ja wierzę, że to w Tobie jest cała nadzieja mojego życia, zarówno na ziemi, jak i w wieczności”.

Na czas świętowania radości Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim z serca błogosławimy!

 

Jan Kopiec
biskup gliwicki

Andrzej Iwanecki
biskup pomocniczny

an Wieczorek

biskup senior

Gerard Kusz
emerytowany biskup pomocniczy