Biskup Andrzej Iwanecki udzielił święceń diakonatu 6 klerykom. – Starając się innych prowadzić do zbawienia, mamy także zadbać o własne zbawienie – mówił w kazaniu.

Uroczystość odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach, przy udziale wielu kapłanów i setek wiernych. Czytaj dalej…