GN: Bądźcie podobni do skowronków

 

Bądźcie podobni do wesołych skowronków, a nie do kraczących wron – zaapelował do uczestników pielgrzymki osób konsekrowanych na Górę Świętej Anny bp Rudolf Pierskała.

Od dziesięciu lat do sanktuarium św. Anny Samotrzeciej w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego pielgrzymują siostry zakonne pracujące na terenie diecezji opolskiej i gliwickiej. Po przeniesieniu święta na niedzielę pielgrzymka odbywa się w sobotę przed niedzielą Wniebowstąpienia, a od kilku lat do pielgrzymujących sióstr zakonnych dołączają również zakonnicy-mężczyźni – bracia i kapłani. Czytaj Dalej…