GN: Ona jest testamentem Chrystusa

– Nie możemy sobie wybrać matki ziemskiej, tak jak nie wybraliśmy sobie Maryi. To Jezus na krzyżu oddał nam Ją, by nas prowadziła – powiedział o. Leszek Gęsiak SJ.

Tegoroczny odpust w sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach połączony był z wprowadzeniem relikwii św. Ignacego Loyoli. Relikwiarz zostanie umieszczony w prezbiterium kościoła pod witrażem przedstawiającym założyciela zakonu jezuitów. Czytaj dalej…