O godz. 15.00 sprawowana była Eucharystia, podczas której nastąpiło uroczyste poświęcenie kościoła w Bytomiu Szombierkach.

W minionym tygodniu wspólnota parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu Szombierkach przygotowywała się duchowo do dzisiejszej uroczystości. Przed poświęceniem kościoła odbywały się rekolekcje, które prowadził ks. Bogdan Kuta SCJ.

Proboszcz parafii ks. Maciej Sasiak CR zaprosił w dowód wdzięczności ks. bp. Wiesława Śpiewaka CR, który od trzech lat jest Ordynariuszem Diecezji Hamilton na Bermudach, aby mógł dokonać poświęcenia kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu Szombierkach. – Diecezja Hamilton jest od wielu, wielu lat dana zmartwychwstańcom, aby tam rzeczywiście biskup zmartwychwstaniec posługiwał – mówi ks. Maciej Sasiak CR.

Uroczysta Eucharystia rozpoczęła się dziś o godz. 15.00. Proboszcz parafii serdecznie przywitał na początku ks. bp. Wiesława Śpiewaka CR i bp. Jana Kopca – Ordynariusza Gliwickiej Diecezji oraz wszystkich przybyłych kapłanów, parafian, gości. Na Mszy św. był obecny Przełożony Prowincjalny Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców o. Krzysztof Jan Swół CR, Wikariusz Prowincjalny o. Rafał Golina CR, a także Prezydent Miasta Damian Bartyla wraz z małżonką Katarzyną.

– Wielka radość napełnia nasze serca, ale chcę i podkreślić moje serce jako proboszcza, że możemy dzisiaj, w ten piękny dzień – dzień zmartwychwstania Chrystusa, 10 czerwca 2018 roku przeżywać poświęcenie naszej świątyni – mówił ks. Maciej Sasiak CR.

Homilię wygłosił bp Jan Kopiec. Podkreślał, że najważniejszym przekazem jest to, że Pan jest z nami. Słuchać trzeba samego Boga i zrozumieć, że to Pan za ludzi bardzo wiele już wykonał, wlał w ludzkie serca pragnienie dobra. To Pan jest tym, który obdarowuje i jest otwarty na ludzkie potrzeby. Bp Jan przypomniał, że Pan mówi, że to On nas wybrał. On jest sprawcą wszystkiego.

– To piękny dzień zwiastujący nową nadzieję, że może być lepiej, także dzięki naszemu włączeniu się w wielkie, Boże sprawy – mówił Ordynariusz Gliwickiej Diecezji. – Wszyscy bądźmy dzisiaj radośni, uśmiechnięci, wdzięczni Bogu za wszystko – podkreślił bp Kopiec w homilii.

Następnie nadszedł ten uroczysty i radosny moment. Bp Wiesław Śpiewak CR dokonał aktu poświęcenia ołtarza i kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu Szombierkach.

Autor/źródło: ks. Bernard Koj