GN: Dziękczynienie za powołanie

W gliwickiej katedrze świętowano uroczystość patronów diecezji i jubileusze 50. i 60. rocznicy święceń kapłańskich.

W 29. dzień miesiąca czerwca Matka Kościół przypomina nam o tych wielkich dwóch postaciach, dwóch filarach Kościoła – św. Piotrze i św. Pawle. Przyszliśmy, by oddać im cześć, by na nowo przyjrzeć się ich życiu i działalności. Temu wszystkiemu, co stało się ich udziałem, co również stało się udziałem każdego z nas, bo to przecież oni przekazali nam te najważniejsze prawdy o Bogu, o swoim mistrzu, nauczycielu – Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Umocnieni Duchem Świętym zaświadczyli o wszystkim męczeńską śmiercią. Prowadzą nas, orędują za nami, są przykładem, wzorem, ale są dla nas także naszymi braćmi – mówił we wprowadzeniu do Mszy św. ks. Bernard Plucik, proboszcz parafii katedralnej. Czytaj dalej…