Zaproszenie biskupa gliwickiego na Metropolitalny Odpust

ku czci Matki Bożej Wniebowziętej w Rudach 15 sierpnia 2018 r.

 

     Drodzy Współbracia w kapłańskiej służbie,

     Drogie osoby życia konsekrowanego,

     Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

 

     Rytm naszego życia przynosi spełnienie się naszych tęsknot do nawiedzenia naszego diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W warunkach stworzonych nam przez Ojca Świętego Jana Pawła II miejsce to promieniuje na całą metropolię górnośląską, budując naszą tożsamość na drodze pogłębionej refleksji naszej wiary. Odnawiając pamięć o korzeniach tego miejsca z wdzięcznością chłoniemy odważną decyzję księcia opolskiego Władysława o sprowadzeniu cystersów z opactwa jędrzejowskiego, by mogli osiedlić się na tym pięknym skrawku górnośląskiej ziemi, dla których dokładnie 760 lat temu wystawił dokument przyznający im wiele przywilejów, umożliwiających rozwój opactwa. Wchodząc w dziedzictwo tych pierwotnych gospodarzy tego miejsca, pragniemy zakosztować głębi naszych relacji z nadprzyrodzoną sferą nastawienia naszych serc. Temu świętemu miejscu patronuje Matka Boża Pokorna, stając zawsze blisko nas dla wzmocnienia naszych słabych sił do dawania autentycznej odpowiedzi na zaproszenie Dobrego Boga do współpracy z Nim. Przez minione wieki, ale także w naszych czasach, przekonujemy się, jak wielu wiernych tutaj uzyskiwało spokój sumienia i wzmacniało się duchową mocą do prowadzenia życia zgodnego z Bożym postanowieniem.

     Trwając we wdzięcznej postawie zwracam się z zaproszeniem na naszą uroczystą modlitwę. Centralnym jej momentem będzie Suma pontyfikalna, której o godzinie 11.00 na dziedzińcu dawnego opactwa przewodniczyć będzie nasz nowy, gliwicki biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki. Będzie to jego przedstawienie się Ludowi Bożemu naszej metropolii na znak coraz bardziej stabilizującej się posługi Diecezji Gliwickiej, tak niedawno dziękującej za 25 lat swojego ustanowienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Do wdzięcznej pamięci modlitewnej włączymy także biskupa-seniora Jana Wieczorka, trwającego na dziękczynieniu za dar 60 lat trwania w powołaniu kapłańskim, które buduje na święceniach kapłańskich, przyjętych 22 czerwca 1958 r. w katedrze opolskiej przez posługę pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. Nie zapomnimy też o modlitwie  upraszającej szczęśliwe zakończenie prac I Synodu Diecezji Gliwickiej.

     Cieszyć się będziemy obecnością Pasterzy naszej metropolii z Księdzem Arcybiskupem-Metropolitą katowickim Wiktorem Skworcem wraz z Księżmi Biskupami z Opola i Gliwic. Wszyscy razem upraszać będziemy Maryję Wniebowziętą o opiekę nad nami oraz o łaskę wytrwania w wierze, odziedziczoną po dawnych pokoleniach, które nas poprzedziły na tej ziemi w służbie Kościołowi i tutejszym mieszkańcom.

     W oczekiwaniu na wspólną modlitwę wszystkich serdecznie błogosławię.

 

      Gliwice, 1 lipca 2018 r.

Wasz biskup

+ Jan Kopiec