Na Górze Świętej Anny zakończyły się, trwające od 25 lipca, uroczystości odpustowe.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym czasie były sobotnie nieszpory, z procesją z bazyliki do zewnętrznej kaplicy, w której znajduje się barokowa figurka św. Anny. Wyjątkowa jest zawsze niedziela, kiedy to raz do roku św. Anna opuszcza swój tron i jest niesiona w procesji do Groty Lurdzkiej na sumę odpustową. Mszę św. poprzedził śpiew godzinek ku czci św. Anny. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił opolski biskup pomocniczy Rudolf Pierskała. Nawiązał w nim do cytatu znajdującego się nad wejściem na Rajski Plac: ?Wznoszę swe oczy ku górze, skąd nadejdzie mi pomoc?. – My, zebrani, oczekujemy takiej pomocy od naszej patronki św. Anny. Nasze oczy widziały już z daleka tę świętą górę. Różnymi środkami tutaj docieraliśmy, widzieliśmy z daleka cel naszej podróży. Wiele dróg prowadzi na tę świętą górę i znamy je, i przekazujemy z pokolenia na pokolenie – mówił. Czytaj dalej…