? Nie wiem, czy będę kapłanem, ale na pewno chcę się przekonać, czy to jest moja droga ? mówi jeden z kandydatów do seminarium.

Dwunastu przyszłych kleryków Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu od 1 września uczestniczy w kursie propedeutycznym, który rozpoczął się w Rudach. Kolejny tydzień spędzą w Nysie, gdzie rekolekcje dla nich wygłosi bp Andrzej Czaja, a następny w seminarium w Opolu. W czwartek spotkali się z bp. Janem Kopcem i wzięli udział w Mszy św. w gliwickiej katedrze (fotorelacja ze spotkania TUTAJ).

? Celem tego okresu propedeutycznego jest integracja, bo kandydaci przychodzą z różnych miejsc, nie znają się i chodzi o stworzenie im warunków do zawiązania wspólnoty ? mówi ks. Krzysztof Dulęba, ojciec duchowny seminarium. Czytaj dalej…