Abp Ryś do katechetów: Pan chce byśmy otwierali innych na Niego!

To czym mam karmić innych, to nie jest mój własny pokarm, ale to, co sam przyjmuję. Funkcja szafarza, to jest funkcja pośrednika. Jest ważne żebyśmy byli wierni w pracy, ale jest ogromnie ważne to, żebyśmy byli wierni w przekazywaniu. Ta zasada, która jest obecna w ewangelizacji przyjąłem, przekazuję! Nie głoszę samego siebie. Karmię was tym czym żyję, co sam otrzymałem. Pan chce byśmy przekazywali wiarę i otwierali innych na Niego! ? mówił do katechetów abp Ryś.

Ponad stu katechetów z regionu piotrkowskiego uczestniczyło w spotkaniu na rozpoczęcie roku katechetycznego, które odbyło się w kościele rektoralnym Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim. Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, który podczas liturgii skierował do katechetów swoje słowo pasterskie.

O doświadczeniu spotkania młodych z Bogiem, które dokonuje się nie tylko w klasie szkolnej, ale przede wszystkim w świątyni, gdzie każdy może doświadczyć obecności Boga mówił w swojej homilii łódzki pasterz. ? Nie wystarczy przygotowywać do pierwszej komunii św. czy bierzmowaniatylko szkole. Młody człowiek musi mieć doświadczenie spotkania z Bogiem. Musi klęknąć przed tabernakulum musi wziąć do ręki Słowo. Musi się zobaczyć się we wspólnocie ludzi wierzących. Musi być doświadczenie wiary takie które stawia go przed decyzją całkowitej nowości, a nie przyjmowania tylko wiedzy! ? podkreślił kaznodzieja.

? Być wiernym w szafarstwie znaczy być wiernym w przekazywaniu prawd wiary, doktryny chrześcijańskiej. Być wiernym, to znaczy siedzieć nad Słowem, siedzieć przed Panem, być na medytacji, poznawać naukę Kościoła, czytać, być na bieżąco z tym, co pisze Papież, być wiernym w przyjmowaniu. By to, co głoszę miało walor świeżości. ? zaznaczył.

Ksiądz arcybiskup zauważył, że ? nasza misja jest najpiękniejsza, gdy Pan Bóg pozwala nam pośredniczyć w dziele przebaczenia! Pośredniczyć w dziele nawrócenia, pośredniczyć w dziele rozgrzeszenia, usprawiedliwienia. Kiedy możemy się ucieszyć grzesznikiem, który przyszedł do domu. Nie przetrącać ludzi, którzy się odnaleźli przy Panu i są z tego powodu bardzo szczęśliwi.- dodał.

? Dziś Jezus mówi do każdego z nas: jeśli chcecie przyjąć Ewangelię, jeśli chcecie przyjąć w życiu moją naukę, to decydujecie się na kompletną nowość. To znaczy przyjmujecie to, co przyniosłem w całości, a nie kawałeczek. To co przyjmujecie, musi być przyjęte jako całkowita nowość w waszym życiu. Tą całkowita nowością w waszym życiu jest to, że pośród nas jest Bóg, który staje się Oblubieńcem! ? zaznaczył arcybiskup.

W drugiej części spotkania, która nastąpiła po zakończeniu liturgii katecheci wysłuchali wykładu ks. dra Marcina Wojtasika ? dyrektora wydziału katechetycznego łódzkiej kurii, który wskazał na aktualne tematy związane z przygotowaniem katechetycznym dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów świętych.