Biskupi na Tydzień Wychowania: Pismo Święte kompasem wskazującym drogę.

Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią ? piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania. Towarzyszy mu hasło ?Wybór drogi?. Biskupi zachęcają, by przeżyć ten czas jako przygotowanie do 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat młodzieży i rozeznawania powołania.

?Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność ta potrzebna jest przez całe życie? ? podkreślają biskupi w liście na Tydzień Wychowania. Wymieniają tu wybór decyzji o życiu małżeńskim, kapłańskim, konsekrowanym lub w stanie wolnym, następnie wybory dotyczące pracy czy też dalszego kształcenia i miejsca zamieszkania. Zapraszają rodziców, nauczycieli i wychowawców do refleksji nad tym, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji.

Cytując Ojca Świętego Franciszka, biskupi zwracają uwagę na to, że rozeznanie jest darem, o który należy prosić. Wskazują, że w odkrywaniu powołania konieczna jest Biblia, ponieważ w Słowie Bożym obecny jest Bóg, a to On zna nas lepiej niż my sami siebie i jest najwłaściwszym adresatem pytania o plan na życie. Biskupi przytaczają też zachętę papieża Benedykta XVI zawartą w adhortacji Verbum Domini, by pomagać młodym w poznawaniu Pisma Świętego, ?aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść?.

Jak piszą, konieczne jest to szczególnie w dobie mediów elektronicznych i tzw. zappingu czyli ?skakania po kanałach telewizyjnych?. ?Bez mądrości rozeznania łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami chwilowych tendencji? ? powtarzają za Franciszkiem.

W ostatniej części listu biskupi wymieniają czynniki, które warto uwzględnić w procesie rozeznawania. Piszą m.in. o tym, że odniesienie sukcesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie ? choć same w sobie bardzo ważne ? nie powinny stanowić głównego kryterium w podejmowaniu decyzji o przyszłości.

Zachęcają, by postawić sobie pytania o to, jakie są nasze najgłębsze pragnienia, jakie mamy zdolności i gdzie je najlepiej wykorzystamy oraz w jaki sposób najpełniej będziemy służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Biskupi wskazują też na osoby towarzyszące w odkrywaniu powołania, jakimi są: rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy. ?Pewnie wielu słuchających teraz tych słów ma przed oczyma taką osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto za nią podziękować Bogu? ? piszą.

Podkreślają też wagę szczerego i pełnego ufności dialogu człowieka z Bogiem, a zwłaszcza prośby o światło Ducha Świętego oraz o dar męstwa. ?Można przecież dobrze rozpoznać powołanie, ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza się dziś dość często, chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych wewnętrznie, że pragną podjąć wspólne życie, a którym brakuje jednak odwagi, by wyznać sobie miłość w sakramencie małżeństwa? ? piszą biskupi i zachęcają do modlitwy w intencji młodych i rozeznawania przez nich powołania.

Na zakończenie listu biskupi błogosławią na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny.

VIII Tydzień Wychowania zakończy się 15 września.