Rolnicy dziękowali za plony. Modlitwie dożynkowej w Rudach przewodniczył bp Jan Kopiec.

Do sanktuarium Matki Bożej Pokornej przyjechali dzisiaj rolnicy, ogrodnicy i działkowcy, żeby podziękować za tegoroczne plony. Mszy św. w bazylice przewodniczył bp Jan Kopiec. Obecny był również ks. Kazimierz Góral, diecezjalny duszpasterz rolników. Starostowie Krystyna i Kamil Mike z parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach złożyli na ręce biskupa gliwickiego chleb z wdzięcznością za zebrane plony.

Bp Jan Kopiec w homilii nawiązał do przypowieści o Siewcy z czytanego fragmentu Ewangelii. – Nad wszystkim czuwa Ten, który daje wzrost. Wszystko pochodzi od Pana, tak jest od wieków. Zanim powstał wieki przemysł, ludzie trudzili się, patrząc jak ziarno wrzucone w ziemię wzrastało siłą otrzymaną od samego Stwórcy. Nie wiemy, jaki będzie plon, bo jedne ziarna dają 30-krotny, inne 60-krotny, nieliczne 100-krotny – wymieniał. – Dzisiaj, kiedy możemy obliczyć ile zbierzemy z kwintala ziarna czy z hektara pola, wyznaczyć inne parametry, to i tak nie przesłoni to największej tajemnicy, że to Pan Bóg daje wzrost. Siły natury, z którymi powinniśmy współpracować. Niestety, mijają wieki, a my tej współpracy w pełni nauczyć się nie potrafimy – zauważył. Czytaj dalej…