12. edycja akcji “Podaruj znicz na Kresy”.

Zbiórka zniczy, które zostaną zapalone na grobach rodaków za wschodnią granicą, potrwa do 17 października. Zawiezione zostaną one i zapalone z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na starych kresowych nekropoliach w Borysławiu, Chmielnickim, Drohobyczu, Lwowie, Rudkach, Samborze, Stryju, Truskawcu i miejscach narodowej pamięci w województwie lwowskim.

Akcję co roku organizuje Górnośląski Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Czytaj dalej…