Studenci wrócili na uczelnie. Nowy rok akademicki został zainaugurowany m.in. na największej uczelni technicznej w regionie. Wieczorem wykładowcy i studenci modlili się też w gliwickiej katedrze.

Na Politechnice Śląskiej uroczyste Gaudeamus Igitur rozbrzmiało już po raz 74. W tym roku naukę w murach gliwickiej uczelni rozpoczęło prawie 6700 studentów na 56 kierunkach studiów.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Arkadiusz Mężyk zwrócił uwagę, że rozpoczynający się rok akademicki będzie dla wszystkich polskich uczelni, w tym również dla Politechniki Śląskiej, przełomowy. ? Wczoraj weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana Konstytucją dla Nauki, która znacząco zmieni szkolnictwo wyższe. Główny cel nowej ustawy, czyli stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości, przyświeca nam od dawna. Reformę szkolnictwa wyższego traktujemy jako szansę dla Politechniki Śląskiej. I zamierzamy ją ze wszech miar wykorzystać ? mówił profesor. Czytaj dalej…