?W mocy Bożego Ducha? to hasło drugiego roku opracowanego na lata 2017-2019 programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Nowy rok duszpasterski rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu. Pomocą w realizacji programu mają być zeszyty tematyczne: teologiczno-pastoralny, homiletyczny, katechetyczny, liturgiczny i maryjny. Zaprezentowano je podczas spotkania w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w poniedziałek,  8 października. 

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszą słowa: ?Duch, który umacnia miłość?. Pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2017-2018) przebiegał pod hasłem: ?Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym? (Dz 2,4). Drugi rok (2018-2019) będzie przebiegał pod hasłem ?W mocy Bożego Ducha?.

 Komisja Duszpasterska/ BP KEP