Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań jest wypracowanie systemu ochrony nieletnich oraz ?Wytyczne? Konferencji Episkopatu Polski, które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie. W każdej diecezji biskupi powołali Delegatów ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Od 2013 roku działa też Centrum Ochrony Dziecka, które przeszkoliło dotąd ok. 2 tys. osób. Nad jego pracami czuwa koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ? o. Adam Żak, SJ. ?Zero tolerancji dla pedofilii? ? takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce ? tak duchowni, jak i świeccy katolicy.

?Z całą mocą podkreślamy ? nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce ? tak duchowni, jak i świeccy katolicy?.
9 października 2013 r.

W czerwcu 2009 r. (jeszcze przed okólnikiem z Kongregacji Nauki Wiary) Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia. W dokumencie z 9 października 2013 r. biskupi polscy oświadczyli: ?Z całą mocą podkreślamy ? nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce ? tak duchowni, jak i świeccy katolicy?. Biskupi zaapelowali wówczas o reagowanie na krzywdę dzieci i szeroką prewencję. Przeprosili też za tych duchownych, którzy skrzywdzili dzieci. Prosili o szerokie spojrzenie na problem pedofilii, podkreślając, że ochrony i poczucia bezpieczeństwa potrzebują wszystkie dzieci, we wszystkich środowiskach.

W 2014 r. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła ?Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia?. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r.  W 2017 roku zostały one zaktualizowane, tak aby odpowiadały ostatnim zmianom w prawie polskim.

3 marca 2017 roku w polskich diecezjach miał miejsce dzień modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii. Już wcześniej, w 2014 r. w Krakowie, miała miejsce ogólnopolska liturgia pokutna za grzech pedofilii.

 

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

maj 2011

Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania ?Wytycznych? dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich ? 3 maja 2011 ? czytaj całość

Kongregacja Nauki Wiary wystosowała okólnik do wszystkich katolickich konferencji biskupich na świecie w sprawie opracowania szczegółowych wytycznych

List kard. Williama Levady do Konferencji Episkopatów ? 3 maja 2011 r. ? czytaj całość

maj 2010

Normy motu proprio ?SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA? wprowadzenie historyczne ? tekst zatwierdzony przez Ojca Świętego Benedykta XVI ? 21 maja 2010 r. ? czytaj całość
Normy materialne ?DE GRAVIORIBUS DELICTIS? ? 2010 r. ? czytaj całość
 

 

DOKUMENTY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

czerwiec 2017

?Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego ? ze strony duchownych czy świeckich? 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
18.02.2017

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia  ? czytaj cały obowiązujący dokument

czerwiec 2017

 KEP znowelizowała Wytyczne dostosowując je do nowelizacji Kodeksu karnego.

październik 2014 r.

WYTYCZNE dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia ? czytaj cały obowiązujący dokument

Rada Prawna KEP wprowadziła do Wytycznych uwagi Stolicy Apostolskiej

czerwiec 2014 r.

PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce ? czytaj cały obowiązujący dokument

październik 2013 r.

?Z całą mocą podkreślamy ? nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce ? tak duchowni, jak i świeccy katolicy?.
9 października 2013 r. 

Biskupi przyjęli trzy aneksy do Wytycznych ? czytaj cały tekst
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony dzieci i młodzieży ? czytaj cały tekst

czerwiec 2013 r. 

Powołanie koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży

Delegaci diecezjalni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Delegaci zakonni ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

marzec 2012 r.

KEP przyjęła nową wersję Wytycznych
czerwiec 2009 r.
Wewnętrzne wytyczne przyjęte przez KEP
KEP przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18. roku życia.
 

 

WYPOWIEDZI PAPIEŻA

Przemówienie Papieża Franciszka do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich ? 21 września 2017 r. ? czytaj całość
Przemówienie  Papieża Franciszka Przemówienie podczas spotkania z biskupami przybyłymi na Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii ? 27 września 2015 r. ? czytaj całość
Homilia Papieża Franciszka ? Msza św. w kaplicy Domu św. Marty z udziałem niektórych ofiar nadużyć seksualnych dokonanych przez księży ? 7 lipca 2014 r. ? czytaj całość
List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii -19 marca 2010 r. ? czytaj całość

 

INNE WYPOWIEDZI

?Należy pamiętać o cierpieniu osób, które doświadczyły molestowania seksualnego ? ze strony duchownych czy świeckich?

abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
18.02.2017

Komunikat abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii ? 3 marca 2017 r. ? czytaj całość

 

CENTRUM OCHRONY DZIECKA

Działania Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka (COD) działa przy Akademii ?Ignatianum? w Krakowie od marca 2014 roku.  To ośrodek naukowy, a zarazem szkoleniowy w zakresie profilaktyki zagrożeń dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Jego głównym zadaniem jest kształcenie specjalistów, którzy zdobytą wiedzę i doświadczenie przeniosą do własnych środowisk. Instytucją kieruje o. Adam Żak SJ, wyznaczony przez Konferencję Episkopatu Polski w 2013 roku koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Centrum oprócz kształcenia kadry opracowuje programy prewencji nadużyć seksualnych oraz wzory dobrych praktyk. Z jego inicjatywy w czerwcu 2014 roku została zorganizowana  pierwsza w Polsce konferencja przedstawiającą specyfikę nadużycia seksualnego wobec nieletnich w Kościele. Konferencja była adresowana do delegatów biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, psychologów, pedagogów, formatorek i formatorów, odpowiedzialnych za ruchy katolickie i duszpasterstwa dzieci i młodzieży oraz do innych osób, które w swojej pracy mogą się spotkać z ofiarami i sprawcami. Towarzyszyła jej liturgia pokutna za grzech pedofilii.

Od kilku lat przedstawiciele Centrum Ochrony Dziecka oprócz działalności warsztatowej i szkoleniowej biorą udział m.in. w Ogólnopolskiej Konferencji Pomoc Dzieciom ? ofiarom przestępstw. Współpracują też od początku swej działalności z Centrum Ochrony Dzieci działającym obecnie w Rzymie.

21 listopada 2017 roku, wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Centrum Ochrony Dziecka  organizuje w Krakowie konferencję ?Ochrona dziecka przed przemocą?.

Cele COD ? rozmowa z ks. Adamem Żakiem, koordynatorem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży 

Struktura organizacyjna COD

Więcej dokumentów i informacji ? Strona internetowa Centrum Ochrony Dziecka

 

 

 
00:00 / 00:00
 
 
 
BP KEPO. Adam Żak SJ o działalności Centrum Ochrony Dziecka
 

O. Adam Żak SJ o działalności Centrum Ochrony…
BP KEP
Now Playing

Działania prewencyjne będą kontynuowane na wi…
BP KEP

Wytyczne w praktyce – ks. Adam Żak, koordynat…
BP KEP