Ks. dr hab. Krystian Kałuża: Utarło się przekonanie, że dzisiaj żyjemy w świecie zsekularyzowanym, to znaczy takim, w którym religia i jej wszelkie przejawy są systematycznie eliminowane z życia publicznego.

W Zabrzu trwa dwudniowa konferencja naukowa pt. Sacrum w przestrzeni miasta?, której głównymi organizatorami są Muzeum Miejskie w Zabrzu i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Otwierając spotkanie, wicedziekan wydziału ks. dr hab. Krystian Kałuża wskazał na miejsce sacrum i sekularyzacji w naszej rzeczywistości.

? Problem sekularyzacji niewątpliwie towarzyszył naszej kulturze od czasów oświecenia i tak na pewno będzie, że ten proces będzie nadal postępował. Niektórzy, nazwijmy ich pesymistami, wieszczą nawet rychły koniec cywilizacji europejskiej, zastąpienie jej jakąś inną cywilizacją, jakimś ekwiwalentem, co do którego niewiele możemy dzisiaj powiedzieć. Kształt tej nowej cywilizacji, postchrześcijańskiej, nie jest jeszcze znany ? mówił. Zauważył, że trudno sobie wyobrazić świat po uśmierceniu sacrum.