Zapraszamy wszystkich katechetów, nauczycieli i wychowawców placówek  oświatowo-wychowawczych na Adwentowy Dzień Skupienia, który odbędzie się  w poszczególnych rejonach naszej diecezji. W czasie wspólnej modlitwy  nie zabraknie miejsca na: konferencję, adorację Najświętszego  Sakramentu, sakrament Pokuty i Pojednania, Eucharystię, a także wspólne  spotkanie przy stole i dzielenie się doświadczeniem pracy dydaktycznej i  wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Dzień skupienia odbędzie się w  następujących rejonach naszej diecezji:

1.  Rejon tarnogórski – dzień skupienia odbędzie się 1.12.2018 r. w  parafii pw. Świętego Mikołaja w Tarnowskich Górach Reptach Śląskich o  godz. 10.00. Spotkanie poprowadzi o. Tomasz Maniura OMI, Prezes  Stowarzyszenia Młodzieżowego NINIWA w Kokotku.

2.   Rejon gliwicki – dzień skupienia odbędzie się 1.12.2018 w parafii  pw. Świętego Jana Chrzciciela w Gliwicach Żernikach o godz. 10.00.  Spotkanie poprowadzi ks. mgr-lic. Korneliusz Matauszek, proboszcz par.  pw. Świętego Bartłomieja w Smolnicy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego  nauczycieli religii oraz rejonowy wizytator katechizacji i duszpasterz  nauczycieli i wychowawców.

3.  Rejon zabrzański – dzień skupienia odbędzie się 1.12.2018 w parafii  pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Zabrzu o godz. 09.30. Spotkanie  poprowadzi ks. dr hab. Roman Buchta, Dyrektor Wydziału Katechetycznego  Archidiecezji Katowickiej, pracownik Katedry Teologii Pastoralnej,  Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki.

4. Rejon lubliniecki – dzień skupienia odbędzie się 1.12.2018 w parafii  pw. Świętego Stanisława Kostki w Lublińcu (kaplica MB Fatimskiej) o  godz. 10.00. Spotkanie poprowadzi o. Mateusz Janyga SJ, wikariusz  parafii pw. Matki Bożej Kochawińskiej w Gliwicach.

Adwentowy Dzień skupienia zaliczany jest do formacji stałej katechetów. 
Proszę zatem o udział w w/w wydarzeniu diecezjalnym organizowanym przez  Sekcję Szkolno-Katechetyczną Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Proszę  zaprosić na to spotkanie również nauczycieli i wychowawców, z którymi na  co dzień pracujecie