Przedstawiciele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń spotkali się na wspólnej Eucharystii w gliwickiej katedrze.

Członkowie działających w diecezji gliwickiej ruchów i stowarzyszeń wypełnili katedrę Świętych Apostołów Piotra i Pawła w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Eucharystię wraz z kilkunastoma duszpasterzami poszczególnych wspólnot sprawował bp Andrzej Iwanecki.

– Bardzo pragnąłem modlić się razem z wami na tej Mszy Świętej, ale moje pragnienie jest malutkie w porównaniu z pragnieniem, które wyraża Pan Jezus, gdy mówi do swoich apostołów i do nas: “Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę z wami, zanim będę cierpiał” – powiedział biskup na początku homilii.

– Przeżywając tę wielką tajemnicę naszej wiary, sakrament miłości, w tak szczególnym dniu, w którym Kościół cieszy się uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, przynajmniej dwóch rzeczy chcemy się nauczyć. Po pierwsze – wszyscy jesteśmy powołani do rozszerzania królestwa Bożego. A po drugie – mamy pielęgnować postawę służby – zaznaczył, wyjaśniając, że “królowanie Jezusa polega na służbie”. – Kto chce z Chrystusem królować, musi tutaj na ziemi z Chrystusem nauczyć się służyć – dodał.