– Upadło państwo polskie, ale był podmiot, do którego można się było odnieść, który przez wieki towarzyszył Polsce – mówił bp Jan Kopiec podczas wykładu wygłoszonego w ramach ?Wszechnicy PAU?.

Spotkanie odbyło się Willi Caro w Gliwicach, a tematem wykładu bp. prof. Jana Kopca, który jest historykiem Kościoła, był ?Udział Kościoła katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów?. W swoim wystąpieniu nakreślił szeroki kontekst dziejów Europy w okresie poprzedzającym rok 1918, w jakim rozgrywały się sprawy polskie.

– Pomiędzy 24 października 1795 roku, czyli podpisaniem trzeciego rozbioru, a 11 listopada 1918 są długie 123 lata. I to był okres, który absolutnie nie był pustym czasem. Dla pięciu kolejnych pokoleń Polaków to był czas wyjątkowego egzaminu. Z cierpliwości, wytrwałości, zachowania swojej tożsamości. A równocześnie był to czas, kiedy trzeba było podejmować wiele działań, chociaż pytanie, czy uda się niepodległość jeszcze odzyskać, było ciągle otwarte – powiedział bp Kopiec. Czytaj dalej…