Pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Księży Biskupów diecezji Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej i Sosnowieckiej po raz dwudziesty czwarty organizowany jest Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół podstawowych.
Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach wyraża szacunek i podziękowanie dla wszystkich, którzy w dniu 22 listopada 2018 r. w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu biblijnego. Wdzięczni jesteśmy również za zaangażowanie w pracach komisji konkursowej.
W sposób szczególny kierujemy nasze słowa wdzięczności pod adresem:

1. Rejon gliwicki:
– mgra Krzysztofa Kruszyńskiego ? katecheta;
– mgr Anny Wojtun ? katechetka;
– mgra Krzysztofa Białka ? katecheta;
– ks. mgra Mirosława Potockiego ? katecheta;
– mgr Moniki Wolke ? katechetka;
– S.M. mgr Arieli Małgorzaty Rut ? katechetka;
– mgra Bartłomieja Jondy ? katecheta;
– mgra Sebastiana Czarnego ? katecheta;
– mgra Jakuba Suchary ? katecheta.
Księdzu dyrektorowi dr Robertowi Chudobie dziękujemy za gościnę w
Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach.

2. Rejon zabrzański:
– mgr lic. Ireny Trzensiok ? rejonowy metodyk nauczania religii,
koordynator konkursu w rejonie zabrzańskim;
– mgr Anny Janik ? katechetka;
– mgr Małgorzaty Griner ? katechetka;
– mgr Beaty Musiał ? katechetka;
– mgra Grzegorza Koby – katecheta;
– o. mgra Wojciecha Mojeckiego MI;
– ks. mgra Tomasza Brola.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem o. proboszcza Wojciecha Węglickiego MI, za gościnę w domu katechetycznym par. Świętego Kamila w Zabrzu, a także za zorganizowanie upominków oraz poczęstunku dla wszystkich uczestników konkursu.

3. Rejon bytomski:
– mgr lic. Małgorzaty Krawczak ? katechetka, koordynator konkursu w rejonie bytomskim;
– S.M. mgr Heleny Król – katechetka;
– mgr Katarzyny Cydzik ? katechetka;
– mgr Danuty Haczyk;
– ks. mgra Tomasza Szumlasa ? katecheta;
– ks. mgra Tadeusza Górnego ? katecheta;
– mgr Barbary Grajcar ? katechetka;
– mgr Anny Wikarek ? katechetka.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, za życzliwe i serdeczne przyjęcie w budynku szkoły.

4. Rejon tarnogórski:
– ks mgra Adama Laszewskiego ? katecheta, koordynator konkursu w rejonie tarnogórskim;
– mgr Joanny Olech-Cofałki ? katechetka;
– S.M. mgr Zofii Atanazji Lanoś ? katechetka;
– ks. mgra Piotra Sikory ? rejonowego wizytatora katechizacji oraz duszpasterza nauczycieli i wychowawców;
– ks. mgra Michała Wieczorka ? katecheta.
Księdzu proboszczowi mgr lic. Rafałowi Szotowi serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i gościnę w murach domu parafialnego.
Szczególne podziękowania składamy Cukierni Dolnicki z Rept Śląskich, za sponsorowany poczęstunek dla uczestników konkursu oraz Urzędowi Miasta Tarnowskie Góry za ofiarowane upominki.

5. Rejon lubliniecki:
– mgra Dariusza Przyłasa ? dyrektor Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Św. Edyty Stein w Lublińcu, rejonowy koordynator konkursu;
– ks. mgra Waldemara Causa ? rejonowego wizytatora katechizacji oraz duszpasterza nauczycieli i wychowawców;
– o. mgra Krzysztofa Wolnika OMI ? katecheta;
– mgr Joanny Kierach;
– mgr Moniki Furman ? katechetka;
– mgra Piotra Chmiela ? katecheta;
– mgr Beaty Dylla ? katechetka;
– mgr Gabrieli Mercik ? katechetka;
– mgr Małgorzaty Sklorz ? katechetka;
– mgr Eweliny Pietrzak ? katechetka;
– mgr Iwony Gorol ? katechetka;
– mgra Damiana Gorol ? katecheta;
– ks. mgra Michała Pilśniaka ? katecheta;
– ks. dra Roberta Urbańczyka ? katecheta;
– S.M. mgr Krzysztofy Baran ? katechetka;
– S.M. mgr Michaliny Daniel ? katechetka;
– mgr Aleksandry Filipiak ? katechetka;
– mgr Klaudii Segeth ? katechetka;
– mgr Natalii Małyska ? katechetka;
– mgra Sebastiana Mikołajczyka ? katecheta.
Panu dyrektorowi Dariuszowi Przyłasowi, koordynatorowi konkursu w rejonie lublinieckim serdecznie dziękujemy za gościnę w murach Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Św. Edyty Stein w Lublińcu.

W drodze eliminacji rejonowych do ścisłego finału XXIV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych, zakwalifikowało się 60 uczniów z diecezji Bielsko-Żywieckiej, Częstochowskiej, Gliwickiej, Katowickiej i Sosnowieckiej. Finał konkursu z udziałem Księży Biskupów oraz Kuratora Oświaty w Katowicach odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach. Finalistom gratulujemy i życzymy dalszego, owocnego studium ewangelii wg. św. Łukasza !!!

Pozdrawiam w Panu
ks. Adam Spałek, koordynator konkursu
Diecezjalny Wizytator Katechizacji,
Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wychowawców