170 metrów pod ziemią bp Jan Kopiec sprawował Mszę Świętą w kaplicy św. Barbary.

Prawie 200 osób zgromadziło się 10 grudnia w kaplicy św. Barbary, 170 metrów pod ziemią, w zabytkowej kopalni “Guido” w Zabrzu. Eucharystii w intencji górników przewodniczył bp Jan Kopiec.

– Ta uroczystość zawsze była niezwykle głęboko przeżywana. Znamy to i do dnia dzisiejszego. Mimo zmieniających się warunków, mimo niekiedy słabnącego odczuwania transcendencji, jednak wszyscy z Barbórką wiążemy nie tylko zwykłą zabawę, ale także trwanie w zadumie nad ludzkim losem, wartością ludzkiego życia i nade wszystko nad wartością tej determinacji, by nie cofać się nawet przed wymagającymi okolicznościami. Patronką takiego trudu jest św. Barbara – powiedział w kazaniu biskup.

Biskup nawiązał też do wpisania Barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. – Ożywiajmy w sobie uczucie wdzięczności, ale i swoistego podziwu, że człowiek jest zdolny do podjęcia tak trudnych wyzwań, żeby rezygnować ze słońca i z tego, co daje wiele zwykłej, niewymagającej radości, a pracować dla naszego wspólnego dobra – podkreślił. Czytaj dalej…