W kościele św. Jadwigi w Zabrzu – blisko miejsca, gdzie znajdował się największy w regionie obóz internowania – odbyły się obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Obchody w Zabrzu-Zaborzu rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Jadwigi. Eucharystii przewodniczył kapelan NSZZ “Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego ks. Stanisław Puchała.

Mieszczący się nieopodal kościoła obóz internowania był największym tego typu ośrodkiem odosobnienia w regionie. Przetrzymywani w nim byli głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. częstochowskiego.

W uroczystościach obok opozycjonistów internowanych i represjonowanych w stanie wojennym uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności, reprezentanci samorządu województwa śląskiego oraz władz samorządowych Zabrza, a także poczty sztandarowe organizacji związkowych Solidarności ze śląskich kopalń i innych zakładów pracy. Czytaj dalej…