Maria i Leszek Gruszczyńscy obchodzą 70. rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

W kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach Mszy w ich intencji przewodniczył bp Jan Kopiec. Koncelebrowali ją ks. proboszcz Bernard Frank i ks. Bernard Koj, ekonom kurii.

Państwo Gruszczyńscy poznali się we Lwowie, gdzie chodzili do tego samego kościoła jezuitów. Gdy po zawierusze wojennej opuścili swoje strony, ona najpierw trafiła do Krakowa, on ? do Gliwic. Ślub wzięli dokładnie 70 lat temu w Krakowie, w kościele św. Barbary, który też należy do jezuitów. W końcu razem zamieszkali w Gliwicach i tu doczekali kamiennych godów.

? Na początku mojej posługi w diecezji gliwickiej postanowiłem sobie, że osobiście będę udawał się do parafii na jubileusze małżeństw, które radują się swoim 70-leciem, aby wyrazić od całej wspólnoty uznanie, a równocześnie wsparcie. Żeby zrozumieć, co to znaczy zdecydować się na wierność, która wymaga niezwykłej uczciwości i niezwykłego hartu ducha ? mówił w kazaniu bp Kopiec. ? Jak dotychczas, w ciągu moich siedmiu lat posługi, jestem na dziewiątej takiej uroczystości w naszej gliwickiej diecezji. To daje wiele okazji, by zobaczyć, że można, że jednak to nie są niemożliwe rzeczy ? podkreślił. Czytaj dalej…