Serdecznie zapraszam Was drodzy księża, katecheci i nauczyciele do zainteresowania uczniów DIECEZJALNYM KONKURSEM O ŚW. JANIE NEPOMUCENIE. Organizowany jest na okoliczność 25-lecia konsekracji kościoła pw. Św. Jana Nepomucena w Lisowicach ? jedynego kościoła w diecezji gliwickiej pod wezwaniem tego jakże popularnego Świętego.

Kogo konkurs obejmuje i w jakim zakresie?
1. Uczniowie SP klas 1-6, konkurs plastyczny.
2. Uczniowie Szkół Specjalnych, konkurs plastyczny.
3. Uczniowie 7 – 8 klas SP oraz 3 klas Gimnazjum, konkurs wiedzy (tylko z literatury w załączniku!).
4. Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych dowolnego typu, konkurs literacki.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY KONKURSU:
do 14.12.2018: termin elektronicznego nadsyłania zgłoszeń uczestników do konkursu wiedzy; (na mojego maila rwylezol@wp.pl),
29.01.2019: termin przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu wiedzy (klasy 7 i 8 SP oraz 3 Gimn.);
do 12.02.2019: termin nadsyłania protokołów z etapu szkolnego konkursu wiedzy (decyduje data stempla pocztowego);
do 28.02.2019: termin nadsyłania prac plastycznych i literackich (decyduje data stempla pocztowego); (dotyczy kl. 1 ? 6 SP oraz Szkół Ponadgimnazjalnych);
do 06.03.2019: ogłoszenie laureatów konkursu plastycznego i literackiego oraz uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu
wiedzy ? info znajdziecie na stronie www.parafialisowice.tl.pl [1] ;
18.03.2019 ? finał konkursu wiedzy oraz wręczenie wszelkich nagród i wyróżnień ? w Lisowicach.

NAGRODY ZA MIEJSCA I ? III:
– Szkoła Podstawowa kl. 1-6 ? Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.
– Szkoły Specjalne ? Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary oraz pamiątki.
– SP kl. 7-8 i kl. 3 Gimnazjum: bony zakupowe do sklepu sportowego (I m.
? 300 zł, II m. ? 200 zł., III m. ? 100 zł.), dyplomy, puchary oraz inne nagrody pamiątkowe.
– Szkoły ponadgimnazjalne: Bony zakupowe do sklepu sportowego (I m. ? 300 zł, II m. ? 200 zł., III m. ? 100 zł.), dyplomy, puchary oraz
inne nagrody pamiątkowe.
Możliwe są też wyróżnienia?!

Dyplomy otrzymają także opiekunowie nagrodzonych uczestników.
Podczas finału przewidziane jest zwiedzanie kościoła parafialnego, ogrodu św. Jana Nepomucena, muzeum paleontologicznego, oraz poczęstunek.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN (Z KTÓRYM BARDZO PROSZĘ, ABY SIĘ ZAPOZNAĆ)
ORAZ LITERATURA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU ORAZ NA STRONIE
INTERNETOWEJ MOJEJ PARAFII ? ŚW. JANA NEPOMUCENA W LISOWICACH –
HTTPS://PARAFIALISOWICE.PL.TL W ZAKŁADCE ?DIECEZJALNY KONKURS?.

REGULAMIN

LITERATURA

 

dziękuję, zapraszam i pozdrawiam,
Szczęść Boże!
ks. prob. Rafał Wyleżoł