1) Wydział Duszpasterski:

Instytut ?Ordo Iuris? przygotował ulotkę informującą o prawie do  przeprowadzenia pochówku dziecka utraconego przed narodzeniem i  przysługującym rodzicom (dziadkom), którzy doświadczyli tej bolesnej  straty, prawie do zasiłku pogrzebowego, przynajmniej w części  pomagającym pokryć koszty pogrzebu dziecka utraconego przed narodzeniem.
Wspomniana ulotka jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie  internetowej: https://ordoiuris.pl/dzieci-utracone .
Ten sam Instytut przygotowuje również praktyczny poradnik dla rodziców,  który w przystępny i profesjonalny sposób wyjaśni zawiłości prawne  związane z pochówkiem dziecka utraconego przed narodzeniem. Poradnik będzie dostępny w wersji elektronicznej na wyżej podanej stronie internetowej. Pracownicy Instytutu ?Ordo Iuris? udzielają kompleksowego i bezpłatnego wsparcia prawnego wszystkim osobom, które napotkają trudności w realizacji prawa do pochówku dziecka utraconego przed narodzeniem (kontakt: e-mail: biuro@ordoiuris.pl ).

 

2) Zaproszenie na XXV Wieczór Teologiczny w Katowicach

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na XXV Wieczór Teologiczny, który odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wymienione spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom z zakresu prawa kanonicznego, a dokładnie tematowi procesów małżeńskich w Kościele. W czasie spotkania wspomniane będą najczęściej pojawiające się tytuły prawne oraz sposób ustalania formuły wątpliwości procesowej, a także omówione zostaną kolejne etapy procesu zwykłego i procesu skróconego. Prelegentami będą kanoniści: ks. dr Mariusz Auguścik – wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach oraz ks. dr Rafał Dappa – wieceoficjał Sądu Biskupiego w Gliwicach. Diakoni Wyższego
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przygotowali wystawę posterową, która w dniu spotkania będzie dostępna od godz. 17.00. Wspomniane plakaty naukowe będą zawierają kanoniczny opis małżeństwa, przeszkody, wady zgody oraz informacje o formie zawarcia związku małżeńskiego. Studenci i zaprzyjaźniona młodzież przedstawi krótki spektakl wprowadzający.