Dzień Papieski i zbiórka na Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia dopiero 13 października, ale proszę Księży Proboszczów o zgłoszenie ewentualnej korekty ilości otrzymywanych pakietów i plakatów do 31 stycznia na adres t_hryhorowicz@kuria.gliwice.pl.

Przypominam, że 1 pakiet zawiera m. in.: 3 kartonowe puszki kwestarskie, 150 obrazków, 200 naklejek. Najmniejszą ilość jaką można zamówić to 1 pakiet i 1 plakat, a następnie ich wielokrotność. Tzn. np. nie można zamówić tylko 2 puszek lub 50 naklejek. Ilość pakietów nie wyznacza automatycznie ilości plakatów. Można np. zamówić 1 pakiet i 5 plakatów. Plakaty warto zawiesić nie tylko w gablotkach parafialnych, ale także w szkołach. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszona liczba pakietów i/lub plakatów, przekazane zostaną one w ilości takiej jak w poprzednim roku.

Proszę również o zorientowanie się czy w parafii są uczniowie, których warto objąć opieką stypendialną. Ogólnie mówiąc chodzi o zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin od kl. 7 szkoły podstawowej
ks. Tadeusz Hryhorowicz
koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia