Sekcja Szkolno-Katechetyczna Kurii Diecezjalnej w Gliwicach wyraża wdzięczność i szacunek organizatorom i prowadzącym ubiegłoroczny adwentowy dzień skupienia dla katechetów, nauczycieli i wychowawców, który miał miejsce 1 grudnia 2018 r. w poszczególnych rejonach naszej diecezji. W sposób szczególny dziękujemy:

ks. Korneliuszowi Matauszkowi, moderatorowi spotkania w rejonie gliwickim. Dziękujemy także ks. proboszczowi Antoniemu Rzeszutce za serdeczne przyjęcie i gościnę w par. Świętego Jana Chrzciciela w Gliwicach Żernikach;

ks. dr Markowi Dziewieckiemu, moderatorowi spotkania w rejonie bytomskim. Szczególne podziękowania dla ks. Dariusza Grzeszczaka, proboszcza par. Trójcy Świętej w Bytomiu za serdeczne przyjęcie i gościnę;

ks. dr hab. Romanowi Buchcie, dyrektorowi Wydziału KatechetycznegoArchidiecezji Katowickiej, moderatorowi spotkania w rejonie zabrzańskim.Dziękujemy także ks. proboszczowi Arkadiuszowi Kinelowi za serdeczne przyjęcie i gościnę w par. Świętego Andrzeja w Zabrzu;

o. Tomaszowi Maniurze OMI, opiekunowi Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa w Kokotku, moderatorowi spotkania w rejonie tarnogórskim. Szczególne podziękowania dla ks. proboszcza Piotra Sikory za serdeczne przyjęcie i gościnę w par. Świętego Mikołaja w Reptach Śląskich.

o. Mateuszowi Janydze SJ, moderatorowi spotkania w rejonie lublinieckim. Dziękujemy także panu Dariuszowi Przyłasowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. św. Edyty Stein w Lublińcu za serdeczne przyjęcie i gościnę.