Zwracamy się ze szczególną prośbą do wszystkich katechetów, nauczycieli i wychowawców o wsparcie materialne Caritas Diecezji Gliwickiej. Od dnia 03 stycznia 2006 r. Caritas Diecezji Gliwickiej posiada status organizacji pożytku publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000247809

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku należnego za poprzedni rok podatkowy – zamiast budżetowi państwa – organizacji pożytku publicznego.
Niniejszym zwracamy się z gorącym apelem do Was czcigodni katecheci, nauczyciele i wychowawcy oraz wszystkich ludzi dobrej woli o skorzystanie z możliwości odpisu 1% dla Caritas Diecezji Gliwickiej.

Więcej informacji na temat działalności Caritas Diecezji Gliwickiej można znaleźć na stronie internetowej: www. caritasgliwice.pl

W imieniu swoim, jak i Dyrekcji Caritas Diecezji Gliwickiej wyrażam Państwu wdzięczność i szacunek za okazaną pomoc i wsparcie tej organizacji pożytku publicznego.

z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

ks. Adam Spałek