OBOZY WAKACYJNE 2019
Rozpoczęte zostały zapisy na tegoroczne wakacje dla ministrantów i lektorów, organizowane przez diecezjalne duszpasterstwo LSO. Prosimy Czcigodnych Księży o podanie ogłoszenia do wiadomości ministrantów i ich rodziców oraz zachęcenie swych podopiecznych do udziału. Ministranckie obozy łączą w swym
programie elementy formacyjne i wypoczynkowe.

NĘDZA ? obóz rowerowy
miejsce: Diecezjalny Ośrodek Formacyjny LSO
prowadzący: ks. Jacek Skorniewski
Turnus I 28.06-11.07.2019., kl. VI i młodsi, koszt 480 zł (14 dni)
Turnus II 15-26.07.2019., kl. VII i starsi, koszt 450 zł (12 dni)

Miejscem obozów jest miejscowość Nędza koło Raciborza, położona na skraju Parku Krajobrazowego ?Cysterskie Kompozycje?. Zamieszkanie w budynku Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego, pokoje 3, 4 osobowe z łazienkami, w pobliżu wiele szlaków turystycznych, ścieżki rowerowe, baseny. Obozy mają charakter sportowy i wymagają od uczestnika odpowiedniej kondycji fizycznej, związanej z codzienną jazdą na wyprawy rowerowe W trakcie obozów przewidziane są zajęcia formacyjne i liturgiczne oraz zajęcia sportowe. Pełne wyżywienie w Ośrodku. Bliższych

informacji udziela
ks. Jacek Skorniewski, tel 601 517 118, lso@lso.gliwice.pl
Zapisy i wysyłka kart obozowych na obozy w Nędzy odbywać się będą drogą elektroniczną ? przez formularz wpisowy na stronie www.lso.gliwice.pl lub przez korespondencję mailową lso@lso.gliwice.pl.
Wpisowe wynosi 50 zł – płatne przelewem na konto podane przy zgłoszeniu uczestnika. Resztę wpłaca uczestnik rekolekcji w dniu ich rozpoczęcia.
Przyjmujemy także zgłoszenia z innych diecezji. Zapraszamy również chłopców, którzy nie są ministrantami, ale chcą z nami przeżyć wakacje z Bogiem.