Sympozjum, które organizujemy 27 lutego 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest ono poświęcone postaci ks. dr Krzysztofa Grzywocza ? opolskiego kapłana, teologa duchowości, psychoterapeuty, kierownika duchowego, rekolekcjonisty, egzorcysty, autora wielu publikacji w zakresie teologii życia duchowego i psychologii, który w sierpniu 2017 r. zaginął w Alpach. W załączniku przesyłamy afisz sympozjum w formacie pdf oraz jpg.

Sympozjum jest również poświęcone nowej książce  Człowiek spotkania. Rozmowy o ks. Krzysztofie Grzywoczu , na którą składa się 11 rozmów-wspomnień o ks. Krzysztofie przeprowadzonych przez ks.Łukasza Żabę. Do książki dodano również stale aktualizowaną bibliografię oraz biogram ks. Krzysztofa. Integralną częścią
publikacji są grafiki i obrazy Marty Makarczuk. Książkę opublikowało Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu przy współudziale strony  www.kskrzysztofgrzywocz.pl [1]. W załączniku przesyłamy plakat książki w formacie pdf oraz jpg. Także zapraszamy na stronę dedykowaną publikacji, gdzie możecie Państwo znaleźć szereg informacji oraz fragment książki:
http://www.kskrzysztofgrzywocz.pl/pl/czlowiek-spotkania