1) Wydział Duszpasterski W załączniku znajduje się Program Duszpasterski oraz Liturgia Domowa na  Okres Wielkiego Postu 2019 r.

2) zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski 8 marca jest  ustanowiony dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania  seksualnego dzieci i młodzieży; w związku z tym zalecamy by nabożeństwa  Drogi Krzyżowej w tym dniu były odprawiane właśnie w tej intencji. W  załączniku znajduje się propozycja rozważań przekazana przez Sekretariat  KEP

3) Jubileusz 20. rocznicy Jana Pawła II w Gliwicach
W tym roku przypada 20. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Gliwicach. Z  tej racji Diecezja Gliwicka oraz Miasto Gliwice podjęły współpracę, by  wspomnianą rocznicę uczcić przez organizację szeregu wydarzeń o różnym  charakterze.
Miasto ze swojej strony przygotowuje ponad 20 propozycji o wymiarze  lokalnym. Informacje o nich będą ukazywały się stopniowo. Zachęcamy do  pozytywnej odpowiedzi na propozycje Miasta, zwłaszcza że część z nich  będzie skierowana do dzieci i młodzieży. Tym samym najmłodsze pokolenie  będzie miało okazję poznać osobę, życie i nauczanie Jana Pawła II.

Również jako Diecezja chcemy duszpastersko wykorzystać okazję, jaką  stanowi rocznica pobytu Papieża w Gliwicach. Można to zrobić poprzez:
a)wprowadzenie w treść katechez dla dorosłych czy materiałów  formacyjnych dla różnych grup stosownych wątków z papieskiego nauczania
b)wspomnienie osoby i nauczania papieża w okolicznościowych celebracjach  (13 maja, 15-17 czerwca);
c)organizację pielgrzymek do miejsc związanych z życiem Jana Pawła II,  takich jak Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Można wykorzystać  już funkcjonujące struktury, np. wyjazdy dzieci pierwszokomunijnych,  młodzieży po bierzmowaniu czy pielgrzymki grup parafialnych. Praktyczne  informacje o danych teleadresowych i możliwościach oferowanych w poszczególnych miejscach zawarte są w załączniku. Główne obchody 20. rocznicy papieskiej wizyty w wymiarze  ogólnodiecezjalnym są przewidziane na poniedziałek 17 czerwca 2019 roku  o godz. 18:00. Wtedy to

Biskup Gliwicki w kościele katedralnym  przewodniczyć będzie Mszy św., do udziału w której zaproszeni są wszyscy  diecezjanie. Zachęcamy do rezerwacji tego terminu, przyjazdu wraz z parafianami i wspólnej modlitwy. Szczegółowe informacje będą podane w  późniejszym terminie.

Program Duszpasterski na Wielki Post 2019

Rozważania Drogi Krzyżowej na  8.03.2019

Liturgia domowa na Wielki Post