Zapraszam na szkolenie:

Dnia 13 kwietnia 2019 roku w parafii św. Anny w Zabrzu odbędzie się  szkolenie z kierowania ruchem. Uczestnikiem może być osoba, która w  przeddzień kursu ma ukończone 18 lat. Początek kursu o godz. 9:00.  Proszę  zaznaczyć uczestnikom, że należy uczestniczyć w całości kursu:  nie można zaliczyć kursu zaocznie, zwalniać się na mecz, trening,  urodziny czy tym podobne. Czas trwania to ok. 6 godzin (czas może ulec  skróceniu lub wydłużeniu, o czym decyduje prowadzący). Kurs kończy się  pisemnym egzaminem!

Zgłoszenia: imię, nazwisko, PESEL, nazwa parafii oraz opcjonalnie jakiś
numer telefonu do kontaktu, należy przesyłać na adres:
kierujruchem@wp.pl do 10 kwietnia 2019 roku. Na miejscu uczestnik składa  ofiarę w wysokości 10 PLN na koszty organizacyjne.