Szczęść Boże! W związku ze zbliżającym się Wielkim Czwartkiem i Mszą Krzyżma (18 kwietnia 2019 r. o godz. 9.30), pragniemy przekazać kilka ważnych informacji:

 

PRZYGOTOWANIE DO MSZY KRZYŻMA W CENTRUM  EDUKACYJNYM (NA PARTERZE)

W SALI ZIELONEJ:

miejsce do rozlewania Olejów świętych (po zakończeniu Mszy Krzyżma), oraz szaty liturgiczne dla:

Księży Biskupów, 12 kapłanów, którzy w procesji na wejście idą bezpośrednio przed Biskupami i zajmują miejsca w prezbiterium (patrz niżej: porządek procesji na wejście) oraz 7 Diakonów (asysta i niosący oleje),

W I SALI (pierwsza po lewej stronie, na parterze): ORNATY dla kapłanów koncelebrujących (białe, z symbolem eucharystycznym) oraz STUŁY (białe, szerokie),

W II SALI (także na parterze, po lewej stronie ? w głębi):

ORNATY dla Księży Prałatów i Dziekanów (białe, z symbolem eucharystycznym),

KSIĘŻY PROSIMY O PRZYWIEZIENIE ZE SOBĄ ALBY!

PROSIMY NIE PRZYWOZIĆ WŁASNYCH ORNATÓW I STUŁ!

 

PARKING

Będzie można zaparkować na boisku byłej Szkoły Podstawowej (teren graniczy z placem katedralnym) ? wjazd na parking od ul. Ziemowita. Na miejsca parkingowe pokierują służby porządkowe (Klerycy).

 

PORZĄDEK PROCESJI NA WEJŚCIE

(PROCESJA WYRUSZA O GODZ. 9.25 ? PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ):

 • Krzyż i asysta liturgiczna
 • służba liturgiczna
 • diakon niosący Ewangeliarz
 • Dziewice Konsekrowane
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
 • Bractwo Najświętszego Sakramentu
 • Kawalerowie Maltańscy
 • Rycerze Grobu Pańskieg0
 • Inni Diakoni
 • Kapłani koncelebrujący (najpierw w białych stułach, za nimi ? w ornatach z symbolami eucharystycznymi)
 • Kapłani, zajmujący miejsca w prezbiterium:
 • Ks. Krystian PIECHACZEK – Ks. Tadeusz HRYHOROWICZ
 • Ks. Grzegorz CIUŁA – Ks. Bernard KOJ
 • Ks. Antoni ZAJĄC – Ks. Robert CHUDOBA
 • Ks. Józef KARA ? Ks. Rafał DAPPA
 • Ks. Bernard  PLUCIK – Ks. Sebastian WIŚNIEWSKI
 • Ks. Infułat Konrad KOŁODZIEJ – Ks. Infułat Paweł PYRCHAŁA
 • Biskupi Seniorzy: Jan WIECZOREK i Gerard KUSZ
 • Biskup Pomocniczy Andrzej IWANECKI
 • Biskup Gliwicki Jan KOPIEC i diakon asystujący
 • ceremoniarz, klerycy do mitry i pastorału

 

ZAJMOWANIE MIEJSC W KOŚCIELE

 • DZIEWICE KONSEKROWANE,
 • NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII,
 • BRACTWO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU,
 • KAWALEROWIE MALTAŃSCY,
 • RYCERZE GROBU PAŃSKIEGO,

 

grupami zatrzymują się na wysokości pierwszej dużej ławki, kłaniają się RAZEM, przechodzą przejściem przed dużymi ławkami do przygotowanych dla nich miejsc (UWAGA: w prawej bocznej kaplicy, Matki Bożej Bolesnej, obok zakrystii).

 

INNI DIAKONI:

zatrzymują się przed stopniem prezbiterium ? kłaniają się RAZEM i przechodzą do przygotowanych dla nich miejsc (w prawej bocznej kaplicy, obok zakrystii). Te miejsca są także dla KLERYKÓW, którzy będą nieśli Oleje Święte oraz dla INNYCH KLERYKÓW (Klerycy zajmują miejsca przed rozpoczęciem Mszy Krzyżma),

 

KAPŁANI KONCELEBRUJĄCY:

po dojściu do ołtarza, kłaniają się ołtarzowi, obchodzą go i całują – są kierowani (bocznymi zejściami) na wyznaczone dla nich miejsca:

duże ławki w nawie głównej (po lewej i prawej stronie),

krzesła przed prezbiterium,

krzesła przed kaplicą Adoracji i zakrystią,

miejsca w ambicie.

UWAGA!

Od 2019 roku miejsca w dużych ławkach, które dotąd zajmowała schola i chór będą przeznaczone dla kapłanów koncelebrujących. Schola i chór zajmą miejsca na chórze organowym.

12 KAPŁANÓW IDĄCYCH W PROCESJI PRZED BISKUPAMI (wymienieni powyżej imiennie): zajmują miejsca w prezbiterium; pozostają na swoich miejscach aż do Komunii, kiedy – po przygotowaniu ołtarza przez kleryków ? zostaną poproszeni, aby podejść do ołtarza,

 

KOMUNIA ŚWIĘTA

Na ołtarzu zostaną przygotowane 4 ?miejsca? na Komunię Kapłanów

Po Komunii Biskupów, ministranci ołtarza przygotują ołtarz do Komunii Kapłanów. Ceremoniarz i Kleryk zaproszą 12 Kapłanów zajmujących miejsca w prezbiterium o podejście do ołtarza dopiero wtedy, gdy ołtarz zostanie do tego przygotowany.

Do Komunii przy ołtarzu podchodzą kolejno:

(1) Kapłani zajmujący miejsca w prezbiterium,

(2) Kapłani znajdujący się w ambicie (na górze),

(3) Kapłani zajmujący miejsca przed kaplicą Adoracji i zakrystią,

(4) NA KOŃCU ? kapłani zajmujący miejsca przed prezbiterium (krzesła) oraz w ławkach dużych (po lewej i prawej stronie).

 

UWAGA!

KSIĘŻA NIE PODCHODZĄ DO KOMUNII OD PRZODU, PO SCHODKACH PROWADZĄCYCH DO PREZBITERIUM.

PODCHODZĄ BOKAMI, WZDŁUŻ PREZBITERIUM (PRZEJŚCIEM PRZED KAPLICĄ ADORACJI I PRZED ZAKRYSTIĄ).

 

PROCESJA NA ZAKOŃCZENIE

Po końcowym błogosławieństwie Księża zajmujący miejsca w prezbiterium czekają w prezbiterium (na swoich miejscach). Dołączą do procesji na zakończenie dopiero wtedy, gdy przed prezbiterium będą przechodzić ostatni księża, którzy zajmowali miejsca w ambicie.

KILKA UWAG DO LITURGII

SPOSÓB WYPOWIADANIA MODLITWY EUCHARYSTYCZNEJ:

OWMR nr 218: ?Części modlitwy przeznaczone do wspólnego odmawiania przez wszystkich koncelebrujących, a zwłaszcza słowa konsekracji, jakie wszyscy są obowiązani wypowiadać, koncelebransi mają wymawiać głosem przyciszonym, aby można było wyraźnie słyszeć głos głównego celebransa. W ten sposób ułatwia się wiernym zrozumienie słów?.

 

PURYFIKACJA NACZYŃ LITURGICZNYCH PO SPOŻYCIU KOMUNII:

Ostatni kapłani, który spożywają Ciało i Krew Pańską przy ołtarzu zostawiają na nim pateny i kielichy (nie puryfikują) i odchodzą (wracają na swoje miejsca). Puryfikacji dokonują diakoni i ustanowieni akolici ? oni oczyszczają, wycierają i porządkuje naczynia liturgiczne (por. OWMR 247 i 183).

 

Szczęść Boże!

Ks. Krzysztof Konieczny

 

Gliwice, dnia 5.04.2019 r.