W Gliwicach odbyła się uroczystość ustanowienia nowych psałterzystów. Ukończyli oni kurs, który był 15. edycją przeprowadzoną w diecezji gliwickiej.

W kościele św. Alberta Wielkiego ks. infułat Konrad Kołodziej ustanowił 10 nowych psałterzystów dla diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej. Czytaj dalej…