Drogie Rodziny!

W przeżywanym obecnie Okresie Wielkanocnym naszym spotkaniom przy świątecznym stole niechaj towarzyszy zapalona świeca ? symbol Chrystusa zmartwychwstałego i obecnego pośród nas, który powiedział: ?Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia?. W centrum modlitwy rodzinnej, umieściliśmy fragmenty Ewangelii kolejnych niedziel. Niech Słowo Boże kształtuje nasze chrześcijańskie życie w rodzinach, niech będzie źródłem umocnienia i wielkanocnej radości.

Zabierzmy ze sobą słowa papieża Franciszka:

?Także do nas, podobnie jak do kobiet, które przyszły do ??grobu, skierowane jest to słowo: ?Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!? (Łk 24, 5-6).

Ostatnim słowem nie są już śmierć, samotność i lęk. Jest takie słowo, które wykracza poza granice ludzkiej wyobraźni, i które tylko Bóg może wypowiedzieć: jest to słowo zmartwychwstania?

Mocą Bożej miłości ?oddala ono zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi? (Exultet).

Wszystkim życzę dobrych Świąt Wielkanocnych!?

(Z Orędzia ?Urbi et orbi?,
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
1 kwietnia 2018)

 

Opracował
Ks. Krzysztof Konieczny

Liturgia Domowa Wielkanoc 2019