W konferencji, która była dniem jedności Szkół Nowej Ewangelizacji w Zabrzu, uczestniczyło około tysiąca osób.

Cały dzień modlitwy, wykładów i budowania więzi.Konferencja “Uczeń-Misjonarz w mocy Ducha Świętego” w hali MOSiR była też dniem jedności – Szkoły Nowej Ewangelizacji z diecezji gliwickiej z jej 19 filiami i około 30 sfederowanych wspólnotami. Ekipa odpowiedzialna za wydarzenie liczyła sto osób, modlących się wstawienniczo było 40. Czytaj dalej…