Szczęść Boże! 

Kapłanom i wiernym, którzy pragną uczestniczyć w liturgii święceń diakonatu (w sobotę 4.05.2019 r. w Bazylice w Rudach, o godz. 10.00) pragniemy przekazać kilka uwag dotyczących liturgii święceń:

MIEJSCE PRZYGOTOWANIA DO
LITURGII

 W ZAKRYSTII BAZYLIKI: zostaną przygotowane ornaty i stuły oraz alby dla  KS. BISKUPA i GŁÓWNYCH KONCELEBRANSÓW (patrz niżej) oraz alby dla KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ DIAKONATU.

NA KORYTARZU (przy Kapitularzu Starego Opactwa) – dojście przez zakrystię;  wejście do zakrystii znajduje się w głębi kościoła, po lewej stronie – zostaną przygotowane ornaty dla KSIĘŻY KONCELEBRUJĄCYCHprosimy o przywie-zienie ALBY (i cingulum).
Prosimy nie przywozić własnych ornatów i stuł.

 

KAPŁANÓW NIEKONCELEBRUJĄCYCH prosimy o przywiezienie KOMŻY (prosimy, aby nie  były to komże koronkowe, ale komże pełne, tzw. rzymskie. 

 

PORZĄDEK PROCESJI NA WEJŚCIE

 

PROCESJA WYRUSZA ZE STAREGO OPACTWA:

 

Krzyż i asysta liturgiczna

poczty sztandarowe

klerycy WMSD w Opolu

służba liturgiczna

 

KANDYDACI DO ŚWIĘCEŃ DIAKONATU:

 

Michał BRZEZINA ? Patryk GAWŁOWSKI

Paweł KACZMARCZYK ? Paweł KORLAGA

Marcin MACIEJCZYK ? Adam PIETROWSKI

Zbigniew ŚNIECHOTA ? Tomasz WOLNIK

 

diakon niosący Ewangeliarz

inni diakoni

kapłani nie koncelebrujący

kapłani koncelebrujący

 

 

GŁÓWNI KONCELEBRANSI:

 

PROBOSZCZOWIE parafii, z których pochodzą Kandydaci do diakonatu:

 

ks. Roman GRAJCZYK ? ks. Damian DOLNICKI

ks. Antoni PLEŚNIAK ? ks. Henryk GERLIC

ks. Arkadiusz KINEL ? ks. Werner OLEJNIK

ks. Konrad MROZEK ? ks. Stanisław KNURA

 

MODERATORZY WMSD

ks. Jan ROSIEK, Dyr. Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego w Rudach

ks. proboszcz Sebastian ŚLIWIŃSKI, Kustosz Sanktuarium w Rudach

ks. Grzegorz CIUŁA, Rektor WMSD w Opolu

KS. BISKUP ANDRZEJ IWANECKI oraz diakon
asystujący

ceremoniarz, ministranci do mitry i pastorału

 

ZAJMOWANIE MIEJSC W KOŚCIELE

POCZTY SZTANDAROWE dochodzą do prezbiterium, oddają pokłon i zajmują miejsca przed zakrystią. KLERYCY (na wysokości zarezerwowanych dla nich ławek klękają razem i zajmują miejsca w ławkach). MINISTRANCI podchodząc do prezbiterium klękają razem i zajmują miejsca w ławkach (w nawie bocznej, od strony zakrystii). INNI DIAKONI podchodzą do stopnia prezbiterium, klękają parami przed prezbiterium i zajmują miejsca (po stronie kaplicy MB).

KAPŁANI NIEKONCELEBRUJĄCY (w sutannach i komżach) po dojściu do zarezerwowanych dla nich ławek klękają i zajmują miejsca w ławkach. 

KAPŁANI KONCELEBRUJĄCY po dojściu do prezbiterium klękają parami przed stopniem prezbiterium. Następnie nie rozchodzą się, ale PARAMI ? PRAWĄ STRONĄ (patrząc na ołtarz) obchodzą ołtarz i całują go. Po ucałowaniu nie rozchodzą się, ale PARAMI przechodzą
LEWĄ STRONĄ ? i  zajmują miejsca w zarezerwowanych dla nich ławkach (patrząc na ołtarz ? PO LEWEJ stronie).

Pierwsze ławki PO PRAWEJ STRONIE zarezerwowane są dla RODZICÓW
KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ ORAZ ICH KREWNYCH.

GŁÓWNI KONCELEBRANSI klękają parami, obchodzą ołtarz i całują go. Potem zajmują miejsca w prezbiterium.

PROBOSZCZOWIE KANDYDATÓW DO DIAKONATU: zajmują miejsca  w prezbiterium ? patrząc na ołtarz: po
LEWEJ stronie prezbiterium: ks. Roman GRAJCZYK ?
ks. Antoni PLEŚNIAK ? ks. Arkadiusz KINEL ? ks. Konrad MROZEK zaś po PRAWEJ
stronie: ks. Damian DOLNICKI ? ks. Henryk GERLIC ? ks. Werner OLEJNIK ? ks.
Stanisław KNURA.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

 Na Modlitwę Eucharystyczną Rektor WMSD, Kustosz Sanktuarium oraz ks. Rosiek podchodzą do ołtarza. Pozostali kapłani obecni w prezbiterium – pozostają na swoich miejscach.

KOMUNIA ŚW.

 Ks. Biskup, Główni Koncelebransi i inni kapłani koncelebrujący spożywają Komunię św. przy ołtarzu. Kapłani, którzy zajmują miejsca w ławkach podchodzą do ołtarza
mijając go z LEWEJ strony ? patrząc na ołtarz; po spożyciu Ciała i Krwi Pańskiej odchodzą drugą stroną i powracają do ławek.

WIERNYM Komunia św. będzie udzielana: przed prezbiterium i w połowie nawy głównej (przez wyświęconych diakonów), przed zakrystią i kaplicą MB Pokornej (przez Rektora Seminarium i Kustosza Sanktuarium) oraz na chórze kościoła.

MODLITWA W KAPLICY MB POKORNEJ

Po końcowym błogosławieństwie Ks. Biskup, Główni Koncelebransi oraz diakoni (asysta) przechodzą przed prezbiterium (klękają razem) i udają się do kaplicy MB  (Główni Koncelebransi zajmują miejsca w pierwszych dwóch ławkach).

Wszyscy pozostają w postawie klęczącej.

W kaplicy jeden z nowych diakonów odmówi modlitwę do MB Pokornej.
Po zakończeniu antyfony ?Raduj się nieba Królowo? i modlitwy, którą odmówi Ks.
Biskup, przed kaplicą zostaną wykonane pamiątkowe zdjęcia nowyc
diakonów z Ks. Biskupem oraz Głównymi Koncelebransami.

Następnie ruszy procesja do zakrystii (krótką drogą).

Uwaga! PRZECHODZĄC W PROCESJI PRZED TABERNAKULUM nie zatrzymujemy się, ani nie klękamy!!!

W PROCESJI NA ZAKOŃCZENIE NIE BIORĄ UDZIAŁU KLERYCY i POCZTY SZTANDAROWE (pozostają na swoich miejscach).

 

                                                                                             Szczęść Boże!

Ks. Krzysztof Konieczny

Gliwice, dnia
25.04.2019 r.