Informacje dot. pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę:

31 V pt – 1 VI sb   –  Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca
Hasłem pielgrzymki są słowa: ?W mocy Ducha Świętego z Pauliną Jaricot”

31 maja, piątek
21.00  – Apel Jasnogórski
23.00  – Msza św.

1 czerwca, sobota
9.30   –  program słowno-muzyczny – Papieskie Dzieła Misyjne
10.00  –  Słowa Krajowego Moderatora Żywego Różańca
10.20  –  konferencja – ks. Bogdan Michalski
10.40  –  spotkanie z Redakcją ?Różańca” i z Papieskimi Dziełami
Misyjnymi
11.00  –  Różaniec – Wniebowstąpienie Pana Jezusa – ks. Stanisław
Szczepaniec
11.30  –  Świadectwo o Żywym Różańcu
12.00  –  Msza św. pod przewodnictwem abpa Henryka Hosera SAC, wizytator
apostolski w Medjugorje

Siostry Loretanki proszą, aby zgłaszać grupy/parafie, które wezmą udział
do diecezjalnego duszpasterza na adres:
krzysztof.plewnia@gmail.com

/W ZAŁĄCZNIKU PLAKAT/

2. Powstała Róża kapłańska, która modli się za diecezję, biskupów,
kapłanów i o nowe powołania. Jeżeli Księża chcą nadal dołączyć do tej
inicjatywy, zgłoszenia przyjmuje ks. Krzysztofa Plewnia

tel. 661 143 930
krzysztof.plewnia@gmail.com