Z uczestnikami pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych do Rud spotkał się bp Andrzej Iwanecki.

Do sanktuarium Matki Bożej Pokornej przyjechały dziś grupy z różnych miejsc – z Bytomia, Tarnowskich Gór, Zabrza, Piekar Śląskich, Olesna, Raciborza, Sośnicowic. Osoby chore i niepełnosprawne ze swoimi rodzinami, opiekunami i duszpasterzami. Byli też miejscowi parafianie z Rud. Czytaj dalej…