W związku z organizacją wystawy fotograficznych wspomnień związanej z obchodami 20. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Gliwicach, zwracamy się z prośbą o wypożyczenie Miastu Gliwice pamiątkowych zdjęć z domowych archiwów, które wiążą się z gliwicką wizytą Papieża w 1999 roku lub innych fotografii, na których uwieczniono spotkania ze św. Janem Pawłem II.

Zainteresowane osoby prosimy o przynoszenie do kancelarii parafialnej:
– maksymalnie 10 zdjęć w formie wywołanej, podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem wraz z miejscem zamieszkania i parafią wypożyczającego
– zdjęcia należy włożyć do niezaklejonej koperty, opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz adnotacją  ?JPII, czerwiec 2019?
– przy wypożyczeniu zdjęć prosimy o wypełnienie formularza wypożyczenia oraz zgody RODO

Informacje o dokładnej formie wystawy, jej miejscu i czasie zostaną podane później ? w zależności od dostarczonej ilości fotografii. Zdjęcia nie będą nigdzie przyklejane, by nie uległy zniszczeniu, a jedynie skanowane. Zwrot fotografii dokona się analogicznie do sposobu ich dostarczenia, tzn. trafią do parafii wraz z innymi materiałami z Kurii Diecezjalnej, które odbierają księża dziekani lub wicedziekani.