Odezwa Biskupa Gliwickiego przed święceniami kapłańskimi w roku 2019

Umiłowani Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,
Siostry i Bracia w Chrystusie!

Trwamy nieustannie w pokornej postawie prośby kierowanej do Pana naszego, który jest w niebie, by umacniał nas w trosce o nowe i święte powołania do służby w Jego Kościele. Ta prośba jest obecna w posłudze wspólnoty Chrystusowej od pierwszych dni głoszenia przez Apostołów orędzia zbawczego. Wierzymy, że światu w każdej epoce dziejowej potrzebny jest głos przywołujący najważniejsze zasady życia pozytywnie spełnionego, wołającego o szacunek i zachowanie godności. To fundamenty przyniesione przez Chrystusa. To nasz Pan i Stwórca wskazuje niezawodnie, że czeka na nas, byśmy włączyli się w dzieło uświęcenia świata. Wskazuje nam, że każdy jest powołany do czegoś wspaniałego i wzniosłego, że życie musi mieć głębszy sens, by nie zatrzymywać się tylko na pozorach, niejako w połowie naszych dróg. My zaś, chociaż słabi i świadomi niedociągnięć, wielkodusznie odpowiadamy na wezwanie naszego Zbawiciela. W ten historyczny, nieprzerwany rytm wezwania i odpowiedzi ludzi odważnych i wielkodusznych wchodzi także tegoroczne pokolenie nowych diakonów, zdecydowanych na przyjęcie święceń prezbiteratu w Kościele Świętym. Witamy ich w naszym diecezjalnym wymiarze niezwykle serdecznie i szczerze, po bratersku, zapewniając o modlitwie płynącej z naszych serc w ich intencji. Po ukończeniu studiów w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu gotowi są do pracy kapłańskiej w Diecezji Gliwickiej:

  1. Michał Chmiel, z parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze,
  2. Michał Cieśliński, z parafii katedralnej w Gliwicach,
  3. Wojciech Kiełkowski, z parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach,
  4. Marek Ludwig, z parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie,
  5. Michał Picz, z parafii św. Anny w Bytomiu,
  6. Mariusz Setlak, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach.

Pełna radości uroczystość przyjęcia święceń prezbiteratu przez naszych sześciu młodych Przyjaciół staje się okazją do wyrażenia wdzięczności za ich odważną i wiążącą na całe życie decyzję wyboru kapłaństwa. Podzielamy ich gotowość podjęcia niełatwej posługi, do której solidnie przygotowywali się przez minione lata. Na ich dojrzałość wpłynęła w pierwszym rzędzie atmosfera domu rodzinnego, ale nade wszystko środowisko ich parafii, w której kształtowało się poczucie odpowiedzialności za głoszenie współczesnemu człowiekowi wielkich dzieł Bożych. Wszyscy dziękujemy Duszpasterzom za ustawiczne poczucie żywego szacunku dla Kościoła, co starali się ukazywać swoją postawą. Wszystkim osobom, których modlitwy przyczyniają się zawsze do wzrastania w łasce posługiwania na drodze wiary, należą się słowa szczerego uznania za ukazywanie świętości Kościoła, chociaż my musimy także dorastać do dojrzałej odpowiedzi.

Sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu udzielę naszym przygotowanym kandydatom w sobotę, dnia 8 czerwca br., o godz. 9.30 w gliwickim kościele katedralnym. Otoczmy naszych Przyjaciół modlitwą i szczerą życzliwością. Zapraszam Drogich Diecezjan, którym czas i siły pozwolą, do uczestnictwa w tym podniosłym wydarzeniu, będącego Bożym umocnieniem dla całego Kościoła Gliwickiego.

Na ten znak naszego zaufania wobec łaski Bożej z serca błogosławię całej społeczności naszej Diecezji Gliwickiej.

Gliwice, 22 maja 2019 r.

Wasz biskup
+ Jan Kopiec