Diecezja Gliwicka ma sześciu nowych kapłanów

W sobotę 8 czerwca biskup gliwicki Jan Kopiec wyświęcił w katedrze sześciu nowych księży.

Nowi księża pochodzą praktycznie z dwóch miast: Gliwic i Bytomia. Przez sześć lat przygotowywali się do święceń przez studia i formację w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu.

W dzisiejszej uroczystości towarzyszyli im rodzice, proboszczowie rodzinnych parafii, licznie zgromadzenie księża, przyjaciele i parafianie.

W homilii wygłoszonej w czasie święceń biskup Kopiec mówił o odpowiedzialności jaką powinni się kierować nowi księża. Odwołując się do słów pierwszego czytania z Księgi proroka Izajasza, biskup wskazał na czym powinno polegać posłannictwo księży, którzy powinni ?opatrywać razy serc złamanych, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie?.

Biskup wskazując na potrzebę świętych kapłanów w dzisiejszym świecie, pytał przyszłych księży czy rozumieją sens tego posłannictwa.

Tuż przed końcowym błogosławieństwem biskup Kopiec wręczył neoprezbiterom dekrety kierujące ich do pracy duszpasterskiej w ich pierwszych parafiach.

W tym roku święcenia kapłańskie przyjęli:

 • Ks. Michał Chmiel z parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze
 • Ks. Michał Cieśliński z parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach
 • Ks. Wojciech Kiełkowski z parafii Św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach
 • Ks. Marek Ludwig z parafii Ducha Świętego w Gliwicach-Ostropie
 • Ks. Michał Picz z parafii Św. Anny w Bytomiu
 • Ks. Mariusz Setlak z parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach.

 

Swoje pierwsze obowiązki duszpasterskie nowi księża podejmą od 1 września, w parafiach:

 • Ks. Michał Chmiel mianowany wikarym parafii Trójcy Świętej w Bytomiu
 • Ks. Michał Cieśliński mianowany wikarym parafii Św. Mikołaja w Pyskowicach
 • Ks. Wojciech Kiełkowski mianowany wikarym parafii Św. Mikołaja w Lublińcu
 • Ks. Marek Ludwig mianowany wikarym parafii Św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy
 • Ks. Michał Picz mianowany wikarym parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gliwicach-Sikorniku
 • Ks. Mariusz Setlak mianowany wikarym parafii Trójcy Świętej w Rachowicach