Katolickie Stowarzyszenie ?Civitas Christiana? organizator
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, wzorem lat ubiegłych, zwraca
się z uprzejmą prośbą o UMIESZCZENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH
KONKURSU W DIECEZJALNYCH INFORMATORACH ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH
WYDZIAŁÓW, A TAKŻE O ZACHĘCENIE KATECHETÓW DO PODJĘCIA TRUDU
MERYTORYCZNEGO PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W ?BIBLIJNYCH
ZMAGANIACH?.

W roku szkolnym 2019/2020 Katolickie Stowarzyszenie ?Civitas Christiana?
już po raz dwudziesty czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
Biblijnej, który adresowany jest do uczniów szkół
ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania
Pisma Świętego.  Mówimy raczej o fenomenie Słowa, które jest żywe,
konkurs zaś to tylko formuła, w której pomagamy młodym zgłębiać jego
treść. Patronat honorowy nad Konkursem objęli Prymas Polski, JE Abp
Wojciech Polak i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, JE Abp
Stanisław Gądecki.
Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: KSIĘGA LICZB oraz 1
LIST DO KORYNTIAN WRAZ Z WPROWADZENIAMI, PRZYPISAMI I KOMENTARZAMI ORAZ
SŁOWNIKIEM. Materiałem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011). Konkurs przeprowadzony
zostanie w trzech etapach: SZKOLNYM (12 MARCA 2020 R.), DIECEZJALNYM (22
KWIETNIA 2020 R.) ORAZ FINALE OGÓLNOPOLSKIM(8-9 CZERWCA 2020 R.).
Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymka do Ziemi Świętej,
nagrody rzeczowe oraz indeksy na wyższe uczelnie w Polsce,m.in.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl [1] i trwa OD POCZĄTKU
WRZEŚNIA 2019 R. DO 28 LUTEGO 2020 ROKU. Za organizację Konkursu na
terenie diecezji odpowiada koordynator diecezjalny.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie
internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl [1]
oraz na facebook.pl/konkursbiblijny.
Dziękujemy za życzliwość i otwarcie na naszą inicjatywę. Ufamy, że
wspólna praca pomoże nam w zdobywaniu młodych dla Ewangelii i zaowocuje
w sercach wielu młodych chrześcijan.
W załączniku przesyłam materiały dotyczące 24. edycji Konkursu do
zamieszczenia: informację o Konkursie, folder, regulamin oraz grafikę do
wykorzystania. Wielkie Bóg zapłać za pomoc w promowaniu tegoż dzieła.

W imieniu organizatorów,
Agnieszka Zalewska
Koordynator Krajowy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
tel. 605 558 942